Puantaj sistemi, işletmeler için çalışanların maaşlarının doğru hesaplanması ve ödemelerin zamanında yapılabilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu sistem, iş başlangıç ve bitiş saatlerini kayıt altına alarak her personelin toplam çalışma süresini belirler. Böylece işletmeler, yasal düzenlemelere uygun olarak hareket ederken maliyetlerini kontrol altında tutabilirler. 

Puantaj 1

Puantaj nedir?

Bir işletmede, personelin çalışma süreleri genellikle iş sözleşmesi ile belirlenir ve bu süreler iş kanunlarına uygun olarak sınırlanmıştır. Personelin haftalık veya aylık ücreti de bu çalışma sürelerine göre hesaplanır. Bu sürelerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve hesaplanması için kullanılan sistem puantaj olarak adlandırılır. Puantaj sistemi, işletmede çalışan her personelin günlük veya haftalık olarak iş başlangıç ve bitiş saatlerini kayıt altına alır. Bu kayıtlar, personelin toplam çalışma süresini belirlemek için kullanılır. Özellikle vardiyalı çalışma sistemine sahip işletmelerde veya personel sayısının fazla olduğu organizasyonlarda puantaj takibi büyük önem taşır. Puantaj cetveli veya tablosu, işletmede kullanılan puantaj sisteminin görsel bir temsilidir. Bu cetvel, her personelin günlük veya haftalık çalışma saatlerini, iş başlangıç ve bitiş saatlerini, toplam çalışma sürelerini ve hak ettiği ücretleri gösterir. Bu sayede işletme yönetimi, personel yönetimi ve maliyet hesaplamaları için gerekli verilere kolayca erişebilir. Puantaj sistemi, çalışanların maaşlarının doğru hesaplanması ve ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu sistem, işletmenin büyüklüğü veya çalışma sistemi ne olursa olsun, çalışma sürelerinin adil ve doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar. Bu sayede çalışanlar hak ettikleri ücretleri alırken, işletme de maliyetlerini kontrol altında tutabilir ve yasal düzenlemelere uygun hareket edebilir.

Puantaj

Puantaj cetveli nedir?

Puantaj kayıtları genellikle bir tablo şeklinde tutulur ve bu tabloya puantaj cetveli denir. Puantaj cetvelinde, belirli bir mesai gününde personelin işe giriş saati, işten çıkış saati, rapor ve izin durumu, fazla mesai süresi gibi detaylı veriler yer alır. Küçük işletmelerde puantaj cetveli manuel olarak tutulabilir veya bilgisayar ortamında kayıt altına alınabilir. Manuel sistemlerde, personelin giriş çıkışları genellikle basit bir imza formu ile takip edilir ve bu veriler daha sonra Excel gibi programlarla işlenir. Vardiya sistemine sahip veya personel sayısı fazla olan işletmelerde ise genellikle bordro yazılımları tercih edilir. Bu yazılımlar, kart okutma, parmak izi veya yüz tanıma gibi teknolojilerle personel giriş çıkış verilerini otomatik olarak kayıt altına alır. Her personelin haftalık veya aylık net çalışma süresi, puantaj cetvelinde kaydedilen verilere göre hesaplanır ve bu süreler doğrultusunda ücretlendirme yapılır. Puantaj cetveli, çalışanların raporlu gün sayıları, kullanılan yıllık izinler, fazla mesai saatleri, idari veya özel izinler ile işe giriş çıkış saatlerinin detaylı olarak raporlandığı bir sistemdir. Bu detaylı raporlama sayesinde çalışanların çalışma süreleri hatasız ve eksiksiz bir şekilde hesaplanabilir. Ayrıca, puantaj cetveli verimlilik analizleri yapılmasına da olanak tanır, böylece işletme yönetimi çalışanların performansını daha iyi değerlendirebilir ve iş süreçlerini optimize edebilir.

Puantaj 2

Puantaj hesaplama nasıl yapılır?

Puantaj hesaplama işi genellikle işletmelerin personel işleri sorumlusu veya ön muhasebe personeli tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçte doğru hesaplama için öncelikle her bir personelin çalışma şartları doğru bir şekilde bilinmelidir. Örneğin, işletmede tüm personelin hafta içi 09.30 - 17.30 saatleri arasında mı çalıştığı yoksa vardiyalı bir sistem mi uygulandığı gibi detaylar bilinmelidir. Bu bilgiler, puantaj hesaplamasının en kritik adımlarından biridir. Puantaj cetveli, her bir personelin adı ve soyadına karşılık gelen satır ve sütunlardan oluşur. İlk olarak, her personelin haftalık tatili ve resmi tatilleri belirlenir ve cetvelde işaretlenir. Personelin izinli veya raporlu olduğu günler de ayrıca cetvelde belirtilir. Eğer personelin eksik çalıştığı veya fazla mesai yaptığı günler varsa, bu durumlar ayrıca not edilir. Ay sonunda her personelin çalıştığı süreler, saat bazında toplanarak net çalışma süresi hesaplanır ve buna göre ödeme yapılır.

B2C (Business-to-Consumer) nedir?

Puantaj hesaplama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • İşe Giriş ve Çıkış Kayıtlarının Toplanması: Her çalışanın işe giriş ve çıkış saatleri günlük olarak veya daha sık aralıklarla kaydedilir.
 • Çalışma Süresinin Hesaplanması: İşe giriş ve çıkış saatleri arasındaki fark, çalışma süresini belirler. Örneğin, bir çalışanın işe giriş saati 09:00, çıkış saati ise 18:00 ise, çalışma süresi 9 saat olur.
 • Ara Dinlenme Süresinin Dikkate Alınması: Çalışanların öğle yemeği gibi ara dinlenme süreleri de puantajda hesaba katılır ve genellikle çalışma süresinden düşülür.
 • Haftalık Toplam Çalışma Süresinin Hesaplanması: Çalışanların bir hafta boyunca toplam çalışma süresi hesaplanır. Günlük çalışma süreleri toplanarak haftalık çalışma süresi elde edilir.
 • Fazla Mesai ve Ekstra Ödemelerin Hesaplanması: Çalışanların fazla mesai saatleri veya ekstra çalışmaları varsa, bu saatler ayrıca hesaplanır ve uygun şekilde ücretlendirilir.

Puantaj cetveli, çalışanların çalışma sürelerinin detaylı olarak kayıt altına alınmasını ve bu verilere dayanarak doğru bir şekilde ücretlendirilmesini sağlayan önemli bir araçtır. 

Puantaj 3

Puantaj takibi nasıl yapılır?

Puantaj takibi, işletmenin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. İşletmelerin ölçeğine göre puantaj takibi nasıl yapılabileceği aşağıda özetlenmiştir:

Küçük Ölçekli İşletmeler (Şahıs Şirketi veya Az Çalışanlı İşletmeler):

 • Manuel Puantaj Defteri: Bir puantör tarafından puantaj defteri oluşturulur. Günlük, haftalık veya aylık olarak çalışanların giriş ve çıkış saatleri bu deftere eksiksiz kaydedilir. Bu yöntemle puantaj takibi yapılarak ödeme günü geldiğinde doğru ve hatasız ödemeler sağlanır.

Gelir Vergisi Nedir? Nasıl hesaplanır?

Küçük veya Orta Ölçekli İşletmeler:

 • Dijital Puantaj Cetveli (Excel vb.): Excel gibi dijital tablolar kullanılarak aylık puantaj cetveli oluşturulur. Çalışanların giriş ve çıkış saatleri bu tablolarda güncellenir ve yönetim tarafından takip edilir.

Puantaj 4

Büyük Ölçekli ve Kurumsal İşletmeler:

 • Özel Yazılımlar: Teknoloji firmalarından puantaj hesaplamaya yönelik özel yazılımlar satın alınabilir. Bu yazılımlar, manuel girişin zaman alıcı ve hata riski yüksek olduğu büyük işletmeler için idealdir. Çalışanların işe giriş ve çıkış bilgileri otomatik olarak kaydedilir ve ay sonunda doğru ücretlendirmeler yapılabilir.

Geleneksel Yöntemler:

 • İmza Yöntemi: El yazısıyla imzalanan ve kağıt üzerinde tutulan raporlar puantaj takibi için kullanılabilir. Bu yöntem genellikle küçük ölçekli işletmelerde tercih edilir.
 • Kart Basma Sistemleri: Personel, işe giriş ve çıkışlarını belirli kartları kullanarak kaydedebilir. Bu sistemlerle elde edilen veriler manuel olarak puantaj cetveline aktarılır.

Otomatik Puantaj Takip Sistemleri:

 • El Okuyucuları, Parmak Okuyucuları, Biyometrik Okuyucular, Yüz Tanıma Sistemleri: İş yerinde kullanılan bu sistemler, personelin işe giriş ve çıkış saatlerini otomatik olarak kaydeder. Manyetik çipli kimlik veya kartlar da bu sistemler arasında yer alır. Bu yöntemler sayesinde, işletmelerdeki puantaj süreçleri otomatikleştirilir ve yönetim için zaman tasarrufu sağlar, hata payını minimuma indirir.

Tahakkuk fişi nedir?

Kaynak: Haber Merkezi