Reklam
Reklam

Obuz: "Hekimler mutsuz ve tükenmiş"

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Türkiye’de uygulanan sağlık politikaları nedeniyle hekimlerin mutsuz olduklarını, mesleklerine yabancılaştıklarını ve tükenmişlik yaşadıklarını iddia etti

Obuz: "Hekimler mutsuz ve tükenmiş"
14 Ekim 2019 - 10:06
Reklam

Türkiye sağlık ortamındaki sorunlar artarak devam ettiğini belirten Obuz, “Son 16 yıldır uygulanan sağlık politikaları, sorunları çözmek bir yana pek çok yeni sorunu beraberinde getirdi. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık hizmeti veren kurumlar bir işletmeye dönüştürüldü, performansa dayalı ek ödeme sistemi hastaya ayrılan süreyi azalttı, yapılan işlem sayısı, nitelikli sağlık hizmetinin önüne geçti. Sadece hastaların sağlığa erişiminde sorunlar yaşanmıyor. Hekimler ve sağlık çalışanları da uygulanan bu politikalar sonucu mutsuz, mesleğine yabancılaşma ve tükenmişlik yaşıyorlar” dedi.

“Güvencesiz çalışıyorlar”

Kamu hastanelerinde aşırı hasta yükü altında uzun süreler çalışan hekimlerin, emeğinin karşılığı olmayan yetersiz ücretlerle, politik ve yönetsel baskılarla karşılaştığını, liyakate dayanmayan kadrolaşmanın ise tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Obuz, “Geçici görevlendirmeler kamuda çalışan hekimlerin önemli bir sorunu. Asistan hekimler uzun çalışma saatleri, nöbetler ile boğuşurken eğitimin yetersizliğinden yakınıyor. Aile hekimliğinde benzer olumsuzlukların yanında, sözleşmeli ve güvencesiz çalışma dayatılıyor. Her geçen gün sayısı artan raporlar ve angaryalar ile hekimler sağlık hizmeti veremez duruma getiriliyor. Özel sağlık kuruluşlarında, işyeri hekimliklerinde çalışan meslektaşlarımız güvencesiz ve mesleki bağımsızlığını kaybetme tehlikesi altında çalışıyorlar. Emekli hekimler yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm ediliyor. Yılbaşında yürürlüğe giren düzenleme sadece Emekli Sandığından emekli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilecek çalışması olmayan hekimleri kapsadığı için, emekli aylığı artışından yararlanan hekimlerin sayısı sınırlı kaldı. Odamız Hukuk Bürosu tarafından bu haksızlıkları gidermeye yönelik örnek davalar açıldı. Ancak henüz sonuçlanan dava yok” diye konuştu.

Salıkta şiddet sorunu

Sağlıkta şiddetin, sağlık alanındaki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini dile getiren Obuz, “Günde yaklaşık 30 sağlık çalışanı şiddete uğramakta. Sağlıktaki şiddetin en önemli nedeninin, sağlık alanını ticarileştiren, sağlık çalışanlarını güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı gece gündüz çalıştıran sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik yazılı ve görsel basında, sosyal medyada karşılaşılan kimi yayınlar ve paylaşımlar sağlıkta şiddeti özendiren, şiddet göreni suçlayan, şiddeti normalleştiren ifadeler içeriyor, hekimlerin saygınlıklarını zedeleyici, toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsıcı öğeler taşıyabiliyor. Halen caydırıcı bir cezanın olmaması, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesini yaratıyor. Biz İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak bu sorunları sürekli dile getiriyoruz. Ancak ne yazık ki yetkililer sesimize kulak vermiyor. İnsanca çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret, iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam