Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel temiz enerji dönüşümünün başladığını açıklayan bir rapor yayınladı. IEA'nın son tahminlerine göre, 2030 yılına kadar dünyadaki ulaşım ve elektrik üretimi, bugünkünden çok daha çevreci olacak. Yollarda 10 kat daha fazla elektrikli araç hayal edin. Yenilenebilir enerji kaynakları, dünya elektrik üretiminin yarısını oluşturacak ve sadece güneş panelleri, tüm Amerika Kıtası’nın ürettiğinden fazla enerji üretecek.

IEA, yayınladığı “Dünya Enerji Görünümü” raporunda bu tabloyu çiziyor. Rapor, hükümetlerin mevcut enerji politikalarına dayanıyor. IEA, 1970'lerde yaşanan petrol krizinden sonra küresel enerji arzını korumak için kurulmuştu. Şimdi ise sürdürülebilir enerji sistemlerini desteklemek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokarak, iklim değişikliğinin ivmesini azaltmayı hedefliyor.

IEA'nın yönetici direktörü Fatih Birol bir basın açıklamasında, "Temiz enerjiye geçiş dünya çapında gerçekleşiyor ve durdurulamaz. Soru 'eğer' değil, sadece 'ne kadar çabuk' ve ne kadar çabuk olursa hepimiz için o kadar iyi" dedi.

Evlerin, binaların ve ulaşımın kirliliğini azaltmak, otomobillerden ısıtma ve soğutma sistemlerine kadar her şeyi elektriklendirmeyi gerektirecek. Elektrikli ısı pompalarının bu on yılın sonunda küresel olarak fosil yakıtlı kazanlardan daha fazla satılacağı ve erişilebilirliği artan teknolojilerle birlikte daha randımanlı olması bekleniyor. Ayrıca, elektrikli araçların benimsenmesinin hızlandığı ortada. Bu yıl satılan her beş otomobilden biri elektrikli araçken, bu oran 2020'de her 25 otomobilden biriydi.

Tüm bunlar, sera gazı emisyonları açısından iyi haber. 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması, yaklaşık 200 ülkeyi, “Net Zero” hedefi kapsamında, küresel ısınma miktarını sanayi öncesi döneme göre ortalama 1,5 santigrat derecede sınırlamak için birlikte çalışmaya bağlıyor. Yine de IEA raporu, bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen, temiz enerji dönüşümünün 1,5 santigrat derece hedefine ulaşabilmesi için daha hızlanması gerektiğini söylüyor. Hesaplanana göre, şu anki gidişatımız bu yüzyılda yaklaşık 2,4 derece küresel ısınmaya ulaşma yolunda.