1 NO'LU TAŞINMAZIN:

- Yer: Edirne İli, İpsala İlçesi, Bozkurt Mahallesi, Kemer Mevkii, 490 Ada, 1 Parsel
- Özellikler: Orta eğimli %3 bir alanda bulunan kumlu-killi toprak yapısına sahip, buğday, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerin yetiştiği tarım arazisi.
- Yüzölçümü: 47.546,95 m2
- İmar Durumu: Yok
- Kıymet: 2.939.080,79 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: Mevcut şerhler geçerlidir.

225/40 R18 lastik hava basıncı kaç olmalı? 225/40 R18 kaç bar hava basılır? 225/40 R18 lastik hava basıncı kaç olmalı? 225/40 R18 kaç bar hava basılır?

2 NO'LU TAŞINMAZIN:

- Yer: Edirne İli, İpsala İlçe, Bozkurt Mahalle/Köy, Gökçebağlığı Mevkii, 114 Ada, 43 Parsel
- Özellikler: Herhangi bir yapı bulunmayan arsa, çevresinde yapılaşmalar bulunan, İmar planında ayrık nizam iki kat konut alanı içinde yer alan bir alan.
- Yüzölçümü: 368,00 m2
- Kıymet: 184.000,00 TL
- KDV Oranı: %20
- Kaydındaki Şerhler: Türkiye Elektirik Kurumu (TEK) lehine tasarruf krokisinde gösterildiği şekilde 192 metrekarelik daimi irtifak hakkı bulunmaktadır.

Her iki taşınmaz için de ilgili detaylara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 

Artırma bilgileri şu şekildedir:

1. Artırma:
- Başlangıç Tarih ve Saati: 07/11/2023 - 11:06
- Bitiş Tarih ve Saati: 14/11/2023 - 11:06

2. Artırma:
- Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 11:06
- Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 11:26

Kaynak: Haber Merkezi