**TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI**

175/65 R14 lastik hava basıncı kaç olmalı? 175/65 R14 kaç bar hava basılır? 175/65 R14 lastik hava basıncı kaç olmalı? 175/65 R14 kaç bar hava basılır?

Bir borç nedeniyle aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır. Detaylı bilgilere, görsellere ve satış şartlarına [esatis.uyap.gov.tr](http://esatis.uyap.gov.tr) adresinden 2023/12 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

**1 NO'LU TAŞINMAZ:**
- **Özellikleri:** Muğla İl, Ula İlçe, GÖLCÜK Mahalle/Köy, ÇUKURYERİ Mevkii, 237 Ada, 26 Parsel, TARLA.
- **Adresi:** Çukuryeri Mevkii Gölcük Mahallesi Ula / MUĞLA
- **Yüzölçümü:** 11.643,97 m²
- **Arsa Payı:** TAM
- **İmar Durumu:** Köy yerleşik alanı dışında tarımsal alanda kalmaktadır.
- **Kıymeti:** 8.380.600,00 TL
- **KDV Oranı:** %10
- **Kaydındaki Şerhler:** Muğla Vergi D.nin 23/12/2021 tarih 146288 Sayılı 13.259,77 TL. haczi bulunmaktadır.

**2 NO'LU TAŞINMAZ:**
- **Özellikleri:** Muğla İl, Ula İlçe, GÖLCÜK Mahalle/Köy, ÇUKURYERİ Mevkii, 237 Ada, 27 Parsel, TARLA.
- **Adresi:** Gölcük Mahallesi Çukuryeri Mevkii Ula / MUĞLA
- **Yüzölçümü:** 5.148,87 m²
- **Arsa Payı:** TAM
- **İmar Durumu:** Köy yerleşik alanı dışında tarımsal alanda kalmaktadır.
- **Kıymeti:** 3.687.300,00 TL
- **KDV Oranı:** %10
- **Kaydındaki Şerhler:** Muğla Vergi D.nin 23/12/2021 tarih 146288 sayılı 13.259,77 TL.lik haczi bulunmaktadır.

**Artırma Bilgileri:**
- **1. Artırma:**
  - Başlangıç Tarihi ve Saati: 30/01/2024 - 11:12
  - Bitiş Tarihi ve Saati: 06/02/2024 - 11:12
- **2. Artırma:**
  - Başlangıç Tarihi ve Saati: 29/02/2024 - 11:12
  - Bitiş Tarihi ve Saati: 07/03/2024 - 11:12

(**İİK m.114 ve m.126**)
(*İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.*)

Detaylı bilgilere [esatis.uyap.gov.tr](http://esatis.uyap.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi