Mekke'nin Fethi, İslam coğrafyasında önemli bir dini ve tarihi olaydır. Bu olay sırasında dile getirilen sözler ve iletilen mesajlar, Müslüman toplumunun ruhunu derinden etkilemiş, kılavuzluk etmiştir. Peki, Mekke'nin Fethi sürecinde hangi sözler sarf edilmiş, hangi mesajlar iletilmiştir? Kullanıcılarımızın bu sorulara yönelik merakını gidermek ve bu önemli dönemi daha yakından keşfetmek için sizleri bu yazı serüvenine davet ediyoruz. İşte detaylar...

Mekke'nin Fethi : Ayet ve hadisler 

Tevbe / 40. Ayet: Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır.

Ankebût / 67. Ayet: Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler?

Fetih / 24. Ayet: O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir.

Mekke'nin Fethi sözleri

 • Mekke'nin kapıları aralandığında, sevgi galip geldi, kılıçlar değil.
 • Fethin en büyük zaferi, kalplerdeki kin duvarını yıkmaktır.
 • Mekke'nin yolları, sevgiyle döşendi; barışın zaferiydi o gün.
 • Fethin gücü, merhametin kudretinden doğar.
 • Mekke'nin kucaklayıcı sinesinde, zafer sevgiyle yazıldı.
 • Kılıçlar susunca, kalplerin dili konuştu Mekke'de.
 • Mekke'nin Fethi, sevgiye açılan en büyük kapıydı.
 • Fethin altında, sevgi bahçeleri yeşerdi Mekke'de.
 • Mekke'nin Fethi, gönüllerin sultanlığıydı.
 • Zafer, sevginin kudretiyle kucaklandı Mekke'de.
 • Fethin en güzel yanı, sevgiyle dokunan ellerdi.
 • Mekke'nin kapıları ardına kadar sevgiyle açıldı.
 • Fethin bayrağı, sevgi rüzgarında dalgalanıyordu Mekke'de.
 • Mekke'nin toprağında, sevgi fidanları yeşerdi.
 • Fethin güzellikleri, sevgiyle işlenmiş Mekke topraklarında saklıydı.
 • Kılıçlar sadece kapıları değil, kalpleri de açtı Mekke'de.
 • Fethin zaferi, sevgiyle yazılmış bir destan gibiydi Mekke'de.
 • Mekke'nin Fethi, sevginin zaferiyle taçlandı.
 • Kılıçlar düşmanlığı değil, sevgiyi kesmeye geldi Mekke'ye.
 • Fethin gerçek zaferi, kalplerde sevgiye kazanılan topraklardı.

Mekke'nin Fethi mesajları

 • Mekke'nin Fethi, sevgi ve barışın zaferidir; kalplerin fethidir.
 • Mekke'nin kapıları, adaletin ve hoşgörünün anahtarlarıyla aralandı.
 • Mekke'nin zaferi, güçlünün değil, haklının galibiyetidir.
 • Mekke'nin Fethi, mücadele ve sabrın sonunda gelen zaferin hikayesidir.
 • Mekke'nin kapıları, merhametin ve affın kucaklamasıyla açıldı.
 • Mekke'nin Fethi, insanlığa birlik ve kardeşliğin müjdesini getirdi.
 • Mekke'nin zaferi, sevgiyle dokunmanın gücünü gösterir.
 • Mekke'nin kapıları, adaletin ve iyiliğin kudretiyle çalkalandı.
 • Mekke'nin Fethi, kalplerin silahsız zaferidir.
 • Mekke'nin zaferi, hoşgörü ve sabrın örnek birer manifestosudur.
 • Mekke'nin kapıları, umudun ve direncin zafer çığlıklarıyla çalkandı.
 • Mekke'nin Fethi, sevgiyle yazılan bir destanın başlangıcıdır.
 • Mekke'nin zaferi, inancın ve dayanışmanın zirvesidir.
 • Mekke'nin kapıları, barışın ve adaletin anahtarlarıyla açıldı.
 • Mekke'nin Fethi, insanlığa birlik ve beraberlik mesajını getirir.
 • Mekke'nin zaferi, sevgiyle dokunan yüreklerin zaferidir.
 • Mekke'nin kapıları, iyilik ve hoşgörünün esintisiyle açıldı.
 • Mekke'nin Fethi, güçlünün değil, haklının elindeki zaferdir.
 • Mekke'nin zaferi, insanlığa adalet ve sevgi dersleri sunar.
 • Mekke'nin kapıları, umudun ve barışın güçlü kucaklamasıyla açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi