Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi kullanım sürecinde alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınamayacağına hükmetti. Bu karar, kredi borçlarını erken kapatan binlerce kişiyi ilgilendiriyor ve bankalarla olan hukuki süreçlere ışık tutuyor.

Sakarya'dan Başlayan Hukuk Mücadelesi

Bu emsal kararın arkasında, Sakarya'da faaliyet gösteren bir özel okulun mücadelesi yatıyor. Okul, çekip erken kapattığı üç farklı krediye ilişkin bankanın tahsil ettiği ücretlerin iadesi için dava açtı. Davacı vekili, kredi sözleşmelerine dayanarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında alınan tutarların haksız olduğunu belirtti. Bu nedenle, şimdilik 1.000 TL’lik kısmının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak kendilerine verilmesini talep etti.

Kredi Borclarini Erken Kapatanlara Mujde Mahkemeden Emsal Karar 1

İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemeleri

İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne ve fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Bu karara karşı, taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi ise tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti. Bu kararın ardından, taraf vekilleri süresi içinde temyiz talebinde bulundu.

Kredi Borclarini Erken Kapatanlara Mujde Mahkemeden Emsal Karar 9

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. Davacıya 18.08.2016, 25.05.2017, 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullandırılmış bu esnada istihbarat ücreti alınmamıştır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarih, 2020/4 sayılı tebliğ ile getirilen düzenleme neticesinde Bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verilmiştir. Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağına göre, istihbarat ücretine uygulanarak tahsil edilen BSMV ücretinin de alınmaması gerekir. Bu nedenle, istihbarat ücretine uygulanan BSMV’nin de davacıya iadesi gerekirken BSMV hariç istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."

Kredi Borclarini Erken Kapatanlara Mujde Mahkemeden Emsal Karar 74

Kararın Önemi

Yargıtay'ın bu kararı, kredi borçlarını erken kapatan bireyler için önemli bir emsal teşkil ediyor. Karar, bankaların erken ödeme durumlarında istihbarat ücreti talep edemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu da kredi kullanıcıları için maddi bir avantaj sağlıyor ve bankaların uygulamaları karşısında hukuki bir dayanak oluşturuyor.

Görkem, bu emsal kararın ışığında, kredi borçlarını erken kapatmayı planlayan bireylere ve kurumlara yönelik bilgilendirici ve yol gösterici içerikler sunarak, finansal bilinçlenmeye katkıda bulunabilir. Bu tür davaların takibinin ve hukuki süreçlerin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çeken detaylı analizler, okuyuculara rehberlik edebilir.

Kaynak: İHA