Bir borç sebebiyle aşağıda belirtilen cins, miktar ve değerleriyle birlikte mallar satışa çıkarılmış ve ilgili mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırma şartlarına ve detaylı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ dosya numarasıyla erişim sağlanabilir.

Satışa çıkarılan taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen değeri ve önemli özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

1 NO'LU TAŞINMAZ

- Özellikler: Konya İli, Çumra İlçesi, OKÇU Mahallesi, Kaşüstü Mevkii, 557 Ada, 3 Parsel. Mısır ve şeker pancarı ekili tarımsal arazi niteliğinde olan taşınmaz, yaklaşık meyilsiz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde herhangi bir yapı veya müştemilat bulunmamaktadır. Çumra Belediye Başkanlığı bilgisine göre, söz konusu parsel imar planı dışındadır. Parselin Okçu merkezine uzaklığı yaklaşık 2,8 km'dir.
- Adres: Okçu 165 Ada 4 Parsel Çumra / KONYA
- Yüzölçümü: 489,83 m2
- İmar Durumu: Belediye sınırları içerisinde, uygulama imar planı dışında.
- Değer: 649.263,50 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma:
  - Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2023 - 13:32
  - Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2023 - 13:32

2. Artırma:
  - Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2023 - 13:32
  - Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZ

- Özellikler: Konya İli, Çumra İlçesi, OKÇU Mahallesi, Bahçeyeri Mevkii, 467 Ada, 13 Parsel. Yaklaşık meyilsiz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip sulu tarım arazisi niteliğinde olan taşınmazda herhangi bir yapı veya müştemilat bulunmamaktadır. Çumra Belediye Başkanlığı bilgisine göre, bu parsel de imar planı dışındadır.
- Yüzölçümü: 19.368,00 m2
- İmar Durumu: Belediye sınırları içerisinde, uygulama imar planı dışında.
- Değer: 1.162.080,00 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma:
  - Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2023 - 13:43
  - Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2023 - 13:43

2. Artırma:
  - Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2023 - 13:43
  - Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 13:43

Gelinim Mutfakta İrem Özbalcı kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta İrem Özbalcı kimdir, kaç yaşında?

3 NO'LU TAŞINMAZ

- Özellikler: Konya İli, Çumra İlçesi, OKÇU Mahallesi, Kaşüstü Mevkii, 557 Ada, 3 Parsel. Mısır ve şeker pancarı ekili tarımsal arazi niteliğinde olan taşınmaz, yaklaşık meyilsiz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde herhangi bir yapı veya müştemilat bulunmamaktadır. Çumra Belediye Başkanlığı bilgisine göre, söz konusu parsel imar planı dışındadır.
- Yüzölçümü: 46.389,00 m2
- İmar Durumu: Belediye sınırları içerisinde, uygulama imar planı dışında.
- Değer: 2.783.340,00 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma:
  - Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2023 - 13:55
  - Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2023 - 13:55

2. Artırma:
  - Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2023 - 13:55
  - Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabiri, irtifak hakkı sahiplerini de kapsamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi