Kira geliri vergisi, Türkiye'de gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinden ödediği vergidir. Gayrimenkul sahipleri, elde ettikleri kira geliri üzerinden belirli bir vergi oranı ödemekle yükümlüdürler. Peki, kira geliri vergisi nasıl hesaplanır ve kimler vergi öder?

1. Beyanname Verme Zorunluluğu

Kira geliri vergisi beyanname verme zorunluluğuna bağlı olarak hesaplanır. Türkiye'de yıllık kira geliri belirli bir sınırın üzerinde olan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na yıllık olarak beyanname vermek zorundadırlar. Beyanname verme sınırı her yıl güncellenir ve 2024 yılı için bu sınır 33.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Vergi Oranları ve Gelir Dilimleri

Kira geliri vergisi, gelir dilimlerine göre farklı oranlarda uygulanır. Gelir dilimleri arttıkça uygulanan vergi oranı da artar. Örneğin, 2024 yılı için kira geliri vergi oranları şu şekildedir:

  • 70.000 TL’ye kadar %15
  • 70.000 TL ile 150.000 TL arası %20
  • 150.000 TL ile 370.000 TL arası %27
  • 370.000 TL ile 1.900.000 TL arası %35
  • 1.900.000 TL üzeri %40

3. Hesaplama Yöntemleri

Kira geliri vergisi hesaplanırken genellikle iki yöntem kullanılır:

Götürü Gider Yöntemi: Yıllık kira geliri üzerinden belirli bir istisna miktarı çıkarıldıktan sonra kalan tutarın %15’i vergi olarak ödenir. Bu yöntemde ayrıca damga vergisi de hesaplanarak ödeme yapılır.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemde ise gayrimenkulün kira geliri elde etmek için yapılan tüm masrafları (emlak vergisi, sigorta, bakım-onarım giderleri vb.) düşürdükten sonra elde edilen net kira geliri üzerinden vergi hesaplanır.

4. Vergi Ödeme Süreci

Kira geliri vergisi ödemeleri yıllık olarak iki eşit taksitte yapılır. Vergi mükellefleri, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez vergi ödemesi yapmakla yükümlüdürler. Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği vergi daireleri veya elektronik vergi ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

5. Beyanname Verme Süreci

Kira geliri elde edenlerin yıllık olarak Kira Gelir Beyannamesi verme zorunluluğu vardır. Beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili vergi dairelerinde doldurulur ve elektronik olarak imzalanır.

6. Cezai İşlemler

Kira geliri beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda cezai işlem uygulanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu durumda gelirin %5’i kadar ceza kesmektedir. Ayrıca, gecikme faizi de uygulanabilir.

Kira geliri vergisi, gayrimenkul sahipleri için önemli bir mali yükümlülüktür. Vergi mevzuatına uygun olarak beyanname verilmesi ve vergi ödemelerinin zamanında yapılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi