Günlük alışverişlerden büyük ölçekli işlemlere kadar, KDV (Katma Değer Vergisi) hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak bu verginin hesaplanma yöntemleri ve uygulama detayları pek çok kişi için karmaşık olabilir. KDV'nin nasıl hesaplandığını ve hangi durumlarda ödenmesi gerektiğini anlamak, ticari faaliyetlerde önemli bir rol oynuyor. İşte KDV'nin temel prensipleri ve uygulama süreçleri hakkında detaylar.

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir?

Kdv Iadesi 1

Katma Değer Vergisi veya kısaca KDV, mal ve hizmet teslimlerinde ödenen ancak tüketicilere yansıtılan bir vergidir. Oranı %1 ile %20 arasında değişebilir. Vergi, bireyler ve şirketler tarafından devlete ödenen zorunlu bir paradır, belirli yasalarla düzenlenir. Her türlü işlem için çeşitli vergi türleri mevcuttur. Devlet, aldığı vergi gelirlerini topluma sunduğu çeşitli hizmetlerle karşılamakla yükümlüdür. KDV, çoğu ülkede uygulanmakta olup ülkelere göre farklı oranlarda geçerlidir.

Harcama temelli vergiler, yapılan harcamaları vergilendirir. KDV ise eklenen değerin vergilendirilmesini sağlar. Genellikle bir mal veya hizmet satışı yapıldığında, satış bedeli üzerinden KDV hesaplanır. Satışı yapan tarafın, mal veya hizmeti üretmek için yaptığı harcamalardan ödediği KDV, hesaplanan KDV'den indirilerek ödenecek vergi miktarı belirlenir.

Türkiye'de KDV, 3065 sayılı yasa ile 1984 yılında kabul edilmiş ve 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Özellikle mal ve hizmet satışları ile ham petrol, gaz ve bunların türevlerinin taşınmaları KDV'ye tabidir. Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen kiralamalar, kamu kurumlarına ve derneklere ait ticari, endüstriyel, tarımsal ve mesleki hizmetler de vergilendirilir. Ayrıca, bazı ürünlerde farklı KDV oranları uygulanabilir; örneğin ekmek ve un mamullerine sembolik %1, sözleşme ve senetlerde ise %20 olarak belirlenmiştir

Hesaplanan KDV nedir?

KDV dahil edilmiş tutar üzerinden hesaplama yaparken, KDV dahil fiyatı hesaplamak için kullanılan formül şudur: mevcut fiyatı (1 + KDV oranı/100) ile çarpın. Örneğin, 600 lira olan bir malın yüzde 18 KDV'sini hesaplamak için, 600 ile 1.18'i çarparız. Bu işlem sonucunda, malın KDV dahil fiyatı 708 lira olur. Dolayısıyla, malın net fiyatı 600 lira olduğundan, ödenen KDV tutarı 108 liradır.

KDV Hesaplama Yuvarlama Farkı nedir?

Virgülden sonraki üçüncü basamak, beşten büyükse yukarıya, beşten küçükse aşağıya yuvarlanır. Örneğin, 4,476 sayısı 4,48 olarak yukarıya yuvarlanırken, 4,474 sayısı 4,47 olarak aşağıya yuvarlanır.

KDV'den Matrah Bulma nasıl yapılır?

KDV tutarını KDV oranına böler ve sonucu 100 ile çarparak KDV hariç tutarı bulabilirsiniz. Matrahı bulmak için ise KDV tutarını (KDV oranı / 100) ile bölersiniz. Son olarak, matrah ile KDV tutarını toplarsanız KDV dahil tutarı elde edersiniz.

Türkiye’de Uygulanan KDV Oranları nelerdir?

Kdv Nedir Kdv Nasil Hesaplanir2

Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, %18 KDV oranı %20'ye, %8 KDV oranı ise %10'a yükseltildi. Bu zamlı düzenleme ile birlikte, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerden ödedikleri KDV tutarı önemli ölçüde artmış oldu.

Yüzde (%) 1 KDV Uygulanan ürünler nelerdir?

%1 oranındaki en düşük katma değer vergisi, ekmek ve benzeri temel tüketim ürünlerine uygulanırken, lüks olmayan konut ihtiyaçları için de geçerlidir. Süt, yumurta, peynir gibi unlu mamuller dışındaki temel tüketim mallarına ise %8 vergi uygulanır.

Yüzde (%) 10 KDV Uygulanan ürünler nelerdir?

 • Tekstil ürünleri
 • Giyim ürünleri
 • Çanta ve bavullar gibi ürünler
 • Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri
 • Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel etkinlikler
 • Oteller gibi konaklama hizmetleri
 • Yeme içme sektörü hizmetleri.

Yüzde (%) 20 KDV Uygulanan ürünler nelerdir?

 • Elektronik ürünler (televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları gibi)
 • Beyaz eşyalar (buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri gibi)
 • Mobilya ve ev dekorasyon ürünleri
 • Otomobil ve diğer motorlu taşıtlar
 • Ayakkabılar ve deri ürünleri.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kdv Nedir Kdv Nasil Hesaplanir

KDV dahil hesaplama türünde ödenen tutarı bulmak için kullanılan formül şöyledir: Net tutarı, vergi oranıyla bir artı bir çarpın. Örneğin, bir hizmetin kendi bedeli 1000 lira ve KDV oranı %18 ise, ödenecek KDV dahil tutarı şu şekilde hesaplanır: 1000 x (1 + 18/100) = 1000 x 1,18 = 1180 lira olarak bulunur.

KDV Dâhil Hesaplama nasıl yapılır?

KDV dahil hesaplama, genellikle "KDV hariç ürün fiyatı × (1+KDV oranı)" formülü ile yapılmaktadır. Örneğin, bir ürünün fiyatı 1.000 TL ve KDV oranı %20 ise, hesaplama şu şekilde yapılır: 1.000 TL * (1 + 0,20) = 1.000 TL * 1,20 = 1.200 TL KDV dahil ürün fiyatıdır. Matematiksel olarak daha basit bir ifade için KDV oranını virgülden sonra yazabiliriz (1,20, 1,10, 1,01 gibi).

1 + KDV oranının bu formülde neden kullanıldığını daha iyi anlamak için matematiksel açılımı üzerinden örnekle açıklayabiliriz:

1.000 TL * 0,20 + 1.000 TL = X TL (bu ham formülde KDV'siz fiyat ve KDV tutarı hesaplanır)
1.000 TL * 20/100 + 1.000 TL = X TL
1.000 TL * 120/100 = X TL (burada 1.000 TL, asıl fiyatın %100'ünü temsil eder, bu nedenle KDV oranı %20 olduğunda 100'e 20 eklenir)
1.000 TL * 1,20 = 1.200 TL (bu da 1 + KDV oranı formülü olarak matematiksel işlemden gelir).

KDV Hariç Hesaplama nasıl yapılır?

KDV hariç hesaplama işlemi, temel olarak ürünün KDV dahil fiyatını hesaplamak için "KDV dahil fiyat / (1 + KDV oranı)" formülü kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, KDV dahil fiyatın hesaplanmasında yapılan çarpma işleminin yerine bölme işlemi yapılması anlamına gelir. Örneğin, bir ürünün 1.200 TL KDV dahil fiyatı ve uygulanan KDV oranı %20 ise, KDV hariç fiyatı 1.200 TL / (1 + 0,20) = 1.200 TL / 1,20 = 1.000 TL olur.

Matematiksel olarak, KDV dahil fiyatı elde etmek için bu formül KDV dahil fiyat ile aynı işlevi görür, ancak sadece son bir bölme işlemi gerektirir:

X * 1,18 = 1.200 TL (örnekte bulunan KDV dahil sonuç)
X = 1.200 TL / 1,20 (X'i izole etmek için eşitliğin diğer tarafına bölme işlemi uyguladık)

Görüldüğü gibi, KDV dahil ve hariç hesaplama işlemleri, bir hesap makinesi kullanarak oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki hesaplama yöntemi, bu mantıkla çalışan bir hesap makinesi gibi işlev görür.

Bir fiyattan KDV nasıl çıkarılır?

KDV dahil fiyatı bulmak için formüldeki bölme ve çarpma işlemlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ürünün 1.180 TL olduğunu ve KDV oranının %18 olduğunu varsayalım. Bu durumda, 1.180 TL / (1 + 0,18) = 1.180 TL / 1,18 = 1.000 TL olarak KDV hariç fiyatını hesaplayabilirsiniz.

KDV mükellefiyeti ne demek?

Kdv Nedir Kdv Nasil Hesaplanir1

KDV Kanunu'nun sekizinci maddesinde mükellef olarak belirtilen kişi veya kurumlar, KDV'ye tabi işlemleri gerçekleştiren satıcılardır. Bu durumda, KDV'nin yansıma özelliği nedeniyle verginin ana yüklenicisi aslında alıcıdır.

Kimler KDV ödemek zorundadır?

 • Mal teslimi ve hizmet sunumu yapanlar.
 • Yurt dışından mal veya hizmet ithal edenler.
 • Transit taşımacılık ve gümrük işlemleri yapanlar.
 • PTT Genel Müdürlüğü ile radyo ve televizyon kuruluşları.
 • Şans oyunları düzenleyenler.
 • Profesyonel sanatçılar.
 • Mallarını veya hizmetlerini kiralayanlar.

KDV mükellefi kimler?

KDV Kanunu'nun 8. Maddesi uyarınca, bu verginin sorumluları satıcılar olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, KDV dolaylı bir vergi türüdür ve verginin yasal olarak yüklenicisi veya başka bir ifadeyle taşıyıcısı mal veya hizmeti satın alanlardır.

Şahıs mükellefiyeti nedir?

Şahsi Mükellefiyet Nedir? Şahsi mükellefiyet, işlettiğiniz faaliyetten elde ettiğiniz gelir üzerinden Gelir Vergisi ödemek için vergi dairesine başvurmanız anlamına gelir. Gelir, bir bireyin bir takvim yılı içinde kazandığı toplam gelirin miktarını ifade eder.

KDV nereye ödenir?

Kdv Nedir Kdv Nasil Hesaplanir4

KDV beyannameleri, bazı küçük işletmeler için üç ayda bir verilse de, genellikle her ay sunulur. Bir aylık dönemin ardından KDV Beyannamesi, takip eden ayın 28. gününe kadar ilgili vergi dairesine bildirilir. Vergi ödeme süresi de beyanla aynı tarihtir.

KDV ödemesi hangi hesaba atılır?

KDV mal ve hizmetlerin her aşamasında eklenen bir değer vergisi olarak tüketicilere yansıtılırken, ÖTV bir seferlik olarak lüks, sağlığa ve çevreye zararlı olarak nitelendirilern mallara uygulanıyor

KDV ile ÖTV Arasındaki fark nedir?

KDV, mal ve hizmetlerin her aşamasında eklenen bir vergi olarak tüketicilere yansıtılırken, ÖTV ise lüks olarak kabul edilen, sağlık ve çevreye zarar veren ürünlere bir kez uygulanan bir vergi türüdür.

ÖTV ve KDV nasıl hesaplanır?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), aracın net fiyatı üzerinden hesaplanırken, KDV hesabında bu vergi tutarı da dikkate alınır. Böylece belirlenen matrah üzerinden %20 KDV eklenerek aracın satış fiyatı oluşturulur. Örneğin, bir aracın net fiyatı 145.000 TL ise, bu fiyata 29.000 TL ÖTV eklenir ve ardından %20 KDV uygulanarak toplam satış fiyatı olan 174.000 TL hesaplanır.

KDV İndirimi nedir?

Kdv Beyannamesi Son Gunu Ne Zaman 2024 Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir

Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi, 3065 sayılı kanunda yer alan ve işletmelere ödenen KDV tutarlarının geri alınmasını sağlayan bir düzenlemedir. Bu iade işletmelerin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetleri azaltmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

İndirilecek KDV nedir?

İşletme tarafından herhangi bir mal veya hizmet satın alımında ödenen satıcıya ait KDV'nin kaydedildiği, izlendiği ve indirim için bekletildiği hesaptır, bu işlem KDV'nin hesaplanmasına kadar devam eder.

İndirilecek KDV alacak mı borç mu?

Mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan indirilecek katma değer vergisi bu hesapta borç olarak gösterilirken, yasal düzenlemelere göre yapılan indirimler ve hesapta düzeltilmesi gereken durumlarla birlikte indirilemeyen katma değer vergisi ise bu hesapta alacak olarak kaydedilir.

KDV indirimli oran nedir?

İndirimli oran, KDV iadesi için önemli bir mekanizmadır, çünkü mükelleflerin ödedikleri ancak indirimle karşılayamadıkları KDV'leri geri alabilecekleri bir hak sunar. Bu şekilde, mükelleflere finansman sağlayan bir geri ödeme yöntemidir.

Aşşağıda KDV hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarına bakabilirsiniz;

Devreden KDV nedir, Devreden KDV nasıl olur, Devreden KDV hesabı ne işe yarar, KDV neden devreder (2)

KDV'yi Türkiye'ye kim getirdi?

Türkiye'de KDV vergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3065 sayılı yasa ile kabul edilmiş ve bu yasa 25 Ekim 1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Vergi, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

KDV zamanında verilmezse ne olur?

Beyannamenin süresinde verilmemesi sebebiyle, V.U.K. nun 352/I. maddesi gereğince 220,00 TL tutarında 2 kat 1. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca, V.U.K. nun 344. maddesine göre, örneğimizdeki 200.000,00 TL vergi ziyaı üzerinden %50 oranında (100.000,00 TL) vergi ziyaı cezası kesilecektir.

KDV oranı neye göre belirlenir?

Bu konuda iki temel formül bulunmaktadır: KDV dahil hesaplama ve KDV hariç hesaplama formülleri. KDV dahil hesaplama formülü, (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)] formülü ile KDV tutarını hesaplamak için kullanılır. Örneğin, 1000 TL + %18 KDV için bu formül şu şekilde uygulanır.

Kaynak: HABER MERKEZİ