İLAN
KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
 : 2017/62
KARAR NO : 2024/170
DAVALI : FATİME PEHLİVANOĞLU : Demirköprü Mah. 6181 Sokak No:1 Kapı No:3
Karşıyaka /İZMİR
Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/778 Esas sayılı dava dosyasında, davacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle ) davasının yapılan yargılama sonucunda ; Mahkememizin 2017/62 Esas ile Birleştirilmesine karar verilmiş olup iş bu dava dosyası da 02/04/2024 tarihinde karara bağlanmış olmakla;
-Birleşen davanın davalıları; Süleyman, Aynur, Fatime, Bayram ve Ramazan yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,
-Birleşen davanın davalılar Ramiz, Berkay ve Nazlınur yönünden REDDİNE,
- Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde İzmir BAM ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
" Mahkememiz dava dosyası 2017/62 Esas, 2024/170 Karar ile mahkememiz dava dosyası ile birleştirilen Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/778 Esas sayılı dava dosyası davacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü vekili Av.Serdar Gacar tarafından 30/05/2024 tarihinde istinaf edilmekle; Yerel Mahkeme kararının kaldırılarak (Bozularak ) davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini talep etmiş olmakla;
Adres araştırmasında adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılmadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamamış olması nedeniyle Mahkememizin 02/04/2024 tarih, 2017/62 Esas ve 2024/170 Karar sayılı "GEREKÇELİ KARAR " ile davacı vekilinin "İSTİNAF DİLEKÇESİ"
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02057913