Kahramanmaraş, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve tarihiyle öne çıkan bir şehirdir. Ancak, pek çok kişi tarafından merak edilen önemli bir soru var: Kahramanmaraş adı nereden geliyor? ve Kahramanmaraş'ın eski adı nedir? Bu sorular, şehrin köklü geçmişine dair ipuçları taşıyor ve adeta zaman tünelinde bir yolculuğa davet çıkarıyor. Şehrin eski adının bilinmesi, tarihi dokusunu anlamak ve bugünkü halini daha iyi değerlendirmek adına önemli bir anahtardır. Şimdi, bu merak uyandıran sorunun peşine düşerek, Kahramanmaraş'ın isim serüvenine dahil olalım. İşte detaylar...

Kahramanmaraş adı nereden geliyor?

Tekir Vadisi ve Döngel Köyü'nde gerçekleştirilen araştırmalar, bölgedeki insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağ'da başladığını ve Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağları boyunca devam ettiğini ortaya koymaktadır. Kahramanmaraş'ın tarihine ışık tutan bu buluntular arasında, 2009 yılında Kahramanmaraş merkezinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkan Milattan Sonra 300-400 yıllarına ait Germanicia Antik Kenti'ne ait mozaikler de bulunmaktadır, üzerlerinde detaylı çalışmalar yapılmaktadır.

Asur yazıtlarında "Markasi" veya "Markas" olarak geçen şehir, Gurgum Krallığı'nın başkenti olarak öne çıkmaktadır. M.Ö. 711 yılında Asurlular tarafından ilhak edilen Gurgum Krallığı ile birlikte Markas, vilayet merkezi haline getirilmiştir. Şehir, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar gibi farklı medeniyetlerin egemenliğine girmiştir.

yüzyılın sonlarında Anadolu'ya kesin olarak yerleşen Türklerin hakimiyetine geçen Maraş, 1243'te Moğol işgaliyle karşılaşmış ve II. Anadolu Beylikleri devrinde Dulkadiroğulları'nın kontrolüne girmiştir. Turnadağ Muharebesi ile 12 Haziran 1515'te Osmanlı egemenliğine katılan Maraş, 1515-1919 yılları arasında Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Ancak Mütareke Dönemi'nde İngilizler ve ardından Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.
Kahramanmaraş: Türk Kurtuluş Savaşı'ndan Kahramanlık Unvanı

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Maraş halkının gösterdiği kahramanlık ve direniş, şehre 7 Şubat 1973'ten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Kahramanlık" unvanının verilmesine yol açmış ve şehrin adı Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. Bu tarihi dönem, şehrin milli mücadeledeki özverisiyle öne çıkan bir dönemi simgeler.

Kaynak: Haber Merkezi