Finansal kararlar alırken, geleceği öngörebilmek ve doğru adımları atabilmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de Jestiyon ve Bütçe Jestiyon yöntemleridir. Ancak, bu kavramlar genellikle kafa karıştırıcı olabilir. Jestiyon nedir? Bütçe Jestiyon yöntemi nasıl işler? İşte, bu soruların cevapları ve finansal planlama sürecindeki önemli adımlarla ilgili detaylar burada.

Jestiyon nedir?

Jestiyon, devlet muhasebesinde kullanılan bir terimdir ve bir saymanın yönetim dönemini ifade eder. Bu sistemde, bir saymanın görev süresi en fazla bir yıl olarak kabul edilir ve en az bir mali yıl içinde görev yapması beklenir. Jestiyon yöntemiyle, saymanın görev süresi sonunda bütçe hesapları kapatılır ve yeni bir sayman göreve gelir. Türk bütçe uygulamasında, hesapların genellikle bütçe yılı sonunda kesin olarak kapatılması jestiyon sistemine dayanır.

Bütçe Jestiyon yöntemi nedir?

Jestiyon Yöntemi, devlet muhasebesinde yönetim dönemini ifade eden bir terimdir. Bu sistemde, bir saymanın yönetim dönemi en fazla bir yıl olarak kabul edilir ve en az bir mali yıl içinde görev yapması beklenir. Başka bir deyişle, saymanın yönetim dönemi sonunda bütçe hesapları kapatılır. Genellikle bu yönetim dönemi bir bütçe yılına tekabül eder. Eğer sayman, bütçe yılı içinde kısa bir süre görev yapmışsa, hesaplar, saymanın görev süresi sonunda kapatılır ve yeni saymana devredilir. Türk bütçe uygulamasında bu kapanış sistemi, jestiyon sistem olarak bilinir ve bazı istisnaları vardır. Hesaplar genellikle bütçe yılı sonunda kesin olarak kapatılır. Yeni yılda, geçmiş bütçe yılına ait gelirlerin tahsilatı veya harcamaları gerçekleştirilmez. Eğer sayman, bütçe yılı bitmeden görevden ayrılırsa, hesapları kapatır ve yeni saymana devreder; ancak, yeni sayman bütçe yılı sonunda hesapları kesmekle yükümlüdür. Örneğin, 2006 yılına ait bir gelirin 2007 yılında tahsil edilmesi durumunda, gelir o yılın hesaplarına kaydedilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ