31 Mart Yerel Seçimleri öncesi söz verdiği çevik yönetim anlayışını benimseyerek İZPA'yı yeniden yapılandıracağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun İZPA Başkanı olarak atandığını bildirdi.

Başkan Tugay, planlamanın kapsamının İzmir'de akla gelen her şey olduğunu vurgulayarak, sadece mekânsal planlama değil, aynı zamanda kentin bugününü ve geleceğini planlamayı içerdiğini ifade etti. Kentin gelişimi, büyümesi ve sorunlarının çözümü ile ilgili politika oluşturulmasını beklediklerini belirtti. Tugay, İstanbul Planlama Ajansı'nın geçmiş dönemde başarılı çalışmalar yaptığını ve İZPA'nın da benzer bir şekilde disiplinli ve kapsamlı çalışmalar yapacağını söyledi.

HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK

Başkan Tugay, İZPA'nın iki temel işlevi olduğunu belirtti. Birincisi, somut sorunları ele almak ve hızlı çözümler üretmek; ikincisi ise 2050 yılı vizyonunu da içeren en az 30 yıllık perspektifte kentin gelişimi ile ilgili yol haritası oluşturmak ve kararlar almak.

Sürdürülebilirlik Ofisi ve Vatandaş Katılım Birimi gibi yapıların İZPA bünyesinde olacağını belirten Tugay, bu birimlerin katılımcı bir süreçle İzmir'in 50 yıllık Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'ni hazırlayacağını söyledi. Ayrıca, Vatandaş Katılım Birimi'nin Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde uygulanan bir model olduğunu ve bu birimi İZPA'ya taşıyacaklarını ifade etti.

Başkan Tugay, İZPA'nın kullanılacağı konularda da örnekler vererek, akıllı şehir teknolojileri, ulaşım, yenilenebilir enerji yatırımları gibi konularda İZPA'nın desteğinin alınacağını söyledi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en iyi belediyesi olacağı hedefini benimsediklerini ve bunun için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Son olarak, Tugay, şirketlerin, belediyenin ve kentin tükettiğinden daha fazla üretim yapmasını hedeflediklerini ve bu konuda enerji, su ve gıda gibi temel unsurlara odaklanacaklarını dile getirdi.

Muhabir: Özge Uğulu