İZMİR VALİLİĞİNDEN
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevlileri hakkında “Şikayetin İşleme Konulmamasına” dair Valilik Makamınca verilen 15.12.2023 tarih ve 188934 sayılı karara itirazda bulunulması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Başkanlığının 06.02.2024 tarihli ve E:2023/707, K:2024/94 sayılı itirazın kabulüne ilişkin kararı, şikâyetçi Nagihan ÖZKAN'a tüm aramalara rağmen ve adı geçeninin MERNİS'de kayıtlı adresi bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
Kararın şikâyetçi Nagihan ÖZKAN'a tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, kararın bu ilan ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesinde belirtilen süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve karara karşı itiraz edilmesi halinde 10 (on) günlük yasal süre içerisinde itirazın İzmir Bölge İdare Mahkemesine veya İzmir Bölge İdare Mahkemesine sunulmak üzere İzmir Valiliğine verilebileceği ilan edilir.

#ilangovtr Basın No ILN02011878