Bir borç nedeniyle aşağıda belirtilen taşınmaz mülkler satışa çıkarılmıştır. Daha fazla bilgi, görseller ve açıklamalar için 2023/738 ESAS sayılı dosya numarası ile esatis.uyap.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir.

Almanya Acı Vatan nerede çekildi? Almanya Acı Vatan filmi konusu ve oyuncuları Almanya Acı Vatan nerede çekildi? Almanya Acı Vatan filmi konusu ve oyuncuları

Satılmasına karar verilen taşınmazın türü, özellikleri, konumu, başlangıç değeri ve diğer önemli ayrıntılar aşağıda verilmiştir:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 3324 ada, 96 parsel, D Blok, Zemin Kat, 10 numaralı bağımsız bölüm, 15.994,00m2, A, B, C, E Blokları arsada, 112/17418 arsa paylı taşınmazın geometrik şekli yamuk bir parseldir ve düz konumdadır. Elektrik ve suyu bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin çevresinde yüksek katlı binalar bulunmaktadır. Parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre TAKS: 0.40, KAKS: 3.50, Hmax: 200 m. yapılaşma koşullu "MİA" Merkezi iş alanı ya da metropoliten Aktivite merkezi Bölgesinde yer almaktadır. Nitelikli dükkanın arsa payı 102,84m2, 15.994,00 m2 yüzölçümü, 112/17418 arsa payı, Çınarlı Mahallesi, 1583/3 Sokak, D-Blok, No :10 Konak / İZMİR adresine sahiptir.

Adresi: Çınarlı Mahallesi, 1583/3 Sokak, D-Blok, No: 10 Konak / İZMİR
Yüzölçümü: 15.994,00 m2
Arsa Payı: 112/17418
İmar Durumu: İzmir ili, Konak ilçesi, 3324 ada 96 parsel, 13.05.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası Halkapınar Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planında Halkapınar Salhane Kesimi TAKS: 0.40, KAKS: 3.50, Hmax: 200 m. yapılaşma koşullu "MİA" Merkezi iş alanı ya da metropoliten Aktivite merkezi Bölgesinde kalmaktadır. İmar hattının tahakkuku gerekmektedir. Kentsel Dönüşüm alanında bulunmamaktadır.
Kıymeti: 7.198.800,00 TL
KDV Oranı: %20
Tapudaki Şerhler:
1. Yönetim Planı: 25.12.1987 tarih
2. 17/09/2012 tarih ve 17955 D Blok KM ne çevrilmiştir.
3. 24/11/2020 tarih ve 327875 yevmiye konusu; TKGM İzmir Bölge Müdürlüğünün 23/11/2020 tarih ve 3090609 sayılı yazısı ile 7269 Sayılı Kanun Kapsamındadır. (Yıkık-Acil Yıkılacak-Ağır Hasarlı Olarak Tespiti Yapılmıştır.

Artırma Bilgileri
1. Artırma:
Başlangıç Tarihi ve Saati: 08/01/2024 - 14:24
Bitiş Tarihi ve Saati: 15/01/2024 - 14:24

2. Artırma:
Başlangıç Tarihi ve Saati: 05/02/2024 - 14:24
Bitiş Tarihi ve Saati: 12/02/2024 - 14:24

23/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
 

Kaynak: Haber Merkezi