Örnek No:55*
T.C.

İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/1105 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1105 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 6057 Ada, 16 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yiğitler Mah. 333 Sok. No:5 Kat:3 D:6 Buca/İzmir Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 435 m2
Arsa Payı : 4/32
İmar Durumu :Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün22.00.2024 tarihli yazı ekindeki imar durum belgesine göre dava konusu taşınmaz; "11.05.1981 onay tarihli, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam, 12,80m, dört kat, ön bahçe mesafesi 5m, Yan Bahçe mesafesi 3m, arka bahçe mesafesi, 6,80 m yapılaşma koşullu konut alanı içerisinde kaldığı" anlaşılmıştır.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 15:00

13/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02032770