İlk taşınmaz Isparta ili, Merkez İlçe, YAYLA Mahalle/Köy, 626 Ada, 8 Parsel numaralı taşınmazdır. İkinci taşınmaz ise Isparta ili, Merkez İlçe, ÇÜNÜR Mahalle/Köy, BAĞARASI Mevkii, 144 Ada, 40 Parsel numaralı taşınmazdır.

İşte verilen bilgilerin özgünleştirilmiş hali:

Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir? Vekalet İptali Ne Kadar 2023 Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir? Vekalet İptali Ne Kadar 2023

Bir borç nedeniyle aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır. Detaylı bilgilere ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ dosya numarasıyla erişilebilir.

1. Taşınmaz: 
- İl: Isparta
- İlçe: Merkez
- Mahalle/Köy: YAYLA
- Ada/Parsel: 626/8
- Adres: Gülistan Mahallesi, 2808 Sokak, No:17/1 Merkez/Isparta
- Yüzölçümü: 277,75 m²
- İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde iskan sahasında, ayrık nizam 2 katlı yapılaşmaya müsait.
- Kıymet: 1.746.125,00 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

2. Taşınmaz:
- İl: Isparta
- İlçe: Merkez
- Mahalle/Köy: ÇÜNÜR
- Ada/Parsel: 144/40
- Adres: Isparta İli Merkez Çünür Mahallesi
- Yüzölçümü: 562,16 m²
- İmar Durumu: Yok
- Kıymet: 553.436,00 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: Bu parsel büyükova koruma alanındadır. Hisselendirilmemek ve ifraz edilmemek kaydıyla satış yapılacaktır.

Her taşınmaz için iki ayrı artırma tarihi ve saati belirtilmiştir. Ayrıca ilgililerin, mülklerle ilgili detaylı bilgiye irtifak hakkı sahipleri dahil olduğu şekilde ulaşabileceği belirtilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi