İhtiyaçlar isteklere neden oluyor, istekleri gerçekleştirmek için de iradeye ihtiyaç duyuluyor. İrade olmadan birey isteklerle başa çıkamaz. İrade olgusu istekten ibaret değildir. Aslında irade olgusu, isteği gerçekleştirme gücüdür. İsteğin gerçekleşmesi irade sayesinde olur.

İrade gücü yeterli değilse kişi isteğini gerçekleştiremiyor. Çünkü harekete geçemiyor. 

İnsan varlığında özgür irade diye bir şey var ve insan yaptığı seçimlerde özgürdür. Ama özgür irade insanın her istediğini yapma kapasitesine sahip olduğu anlamına gelmez. 

İnsan zaman içinde iradesini geliştirebilir, güçlendirebilir. Birey güçlü iradeye sahip olmak isterse, “yapamam” vb. gibi olumsuz düşüncelerin ortaya çıkmasına izin vermemelidir. Bu tür düşünceler geldiğinde “mutlaka başaracağım” demelidir kendine. Böylece olumsuz düşünce ve söylemlerin geçersiz kılınmasıyla güçlü bir iradeye sahip olmaya başlanabilir.

Hiç kimse güçlü bir irade ile doğmaz, zaman içinde geliştirilebilir.

Her sabah uyanınca kendinize “güçlü bir iradeye sahip olmak istiyorum” diye birçok kez tekrarlayın. İrade gücü sayesinde sağlığa zararlı alışkanlıklar giderilebilir. Sağlıklı alışkanlıklar edinilebilir ve tüm negatif düşüncelerden kurtulunabilinilir. Güçlü bir irade özgüvenin artmasını sağlar, insan kendine yeterli olur, kendini geliştirir.

İradenin güçlenmesi sayesinde bireyin öz farkındalığı da artar. Diğer bir katkısı ise gerçekçi olmak ve duyguların farkında olarak adalet duygusunu geliştirmektir. Olumsuz alışkanlıklar ve kalıplar hızla giderilir insan bünyesinden.

 Güçlü iradenin bu kadar faydaları varken iradesini geliştiren çok az insan var ne yazık ki.

İradeyi geliştirmenin en etkili yolu değişim tekniklerini uygulamaktır. Dünya Değişim Akademisi “İradeli Olma Sanatı” değişim programı ile irademizi güçlendirebiliriz. Kendimizi bu teknikleri uygulayarak geliştirebilir, pozitif yönde değiştirebiliriz. Özgür iradeyi kullanarak insan her zamanki alıştığı eylemler yerine, farklı eylemlerde bulunabilir.