Tarımsal üretimin ve kırsal ekonominin geliştirilmesi, günümüzde pek çok ülkenin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu hedefe ulaşmada ise IPARD gibi destek programları önemli bir rol oynamaktadır. Ancak IPARD II'nin ne olduğu ve hangi alanlara destek sağladığı hakkında net bilgilere sahip olmak gerekmektedir. İşte, bu soruların cevapları...

IPARD II Nedir?

IPARD II, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere kırsal kalkınma alanında destek olmak amacıyla oluşturulan bir finansal araçtır. Türkiye'de de bu kapsamda uygulanmaktadır.

IPARD Nelere Destek Veriyor?

IPARD, çeşitli alanlarda tarımsal işletmelere ve kırsal kesimde faaliyet gösteren girişimcilere destek sağlamaktadır. Bu destekler çeşitli başlıklar altında toplanmaktadır:

1. Tarımsal İşletmelere Yönelik Fiziki Varlıklara Yatırımlar

Bu kapsamda, süt üreten tarımsal işletmelere, kırmızı et üreten tarımsal işletmelere, kanatlı eti üreten tarımsal işletmelere ve yumurta üreten tarımsal işletmelere yatırım yapmaları için destek sağlanmaktadır.

2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yatırımlar

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması gibi alanlarda yatırım yapacak işletmelere destek sağlanmaktadır.

3. Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Bu kapsamda bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli yöresel ürünler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi alanlara destek sağlanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi