Reklam
Reklam

İMO'dan şantiye şefliği çıkışı

"Her Şantiyeye Bir Şef" kampanyası kapsamında yapılan basın açıklamasında konuşan İMO İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, şantiye şefliğinin sadece kağıt üzerinde kalmasının Türkiye için bir utanç kaynağı olduğunu söyledi

İMO'dan şantiye şefliği çıkışı
26 Şubat 2021 - 12:03
Reklam

KENAN YEŞİL

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi "Her Şantiyeye Bir Şef" kampanyası kapsamında basın açıklaması yaptı. İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar’ın başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, topraklarının yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliğinin önemi dikkat çekildi.

5 ayrı işin şantiye şefliğini yapamaz

Şantiye şefliğinin öneminin dikkat çekildiği basın açıklamasında konuşan İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, şantiye şefliğinin şantiye alanında işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili bir görevi olduğunu değinerek, “Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birinciliğini ve dünya üçüncülüğünü bırakmamaktadır. Bu işçi ölümlerinin büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati önemdedir. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30 bin metrekareye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Farklı meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınmadan şantiye şeflerinin görevlendirilmesi bilime ve tekniğe aykırıdır.

Kağıt üzerinde kaldı

Şantiye şefliğinin sadece kağıt üzerinde kalmasının Türkiye için bir utanç kaynağı olduğunu dikkat çeken Ayatar, “2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre, toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranının yüzde 45,8 olduğu tespit edilmiştir. Oysa, elektrik tesisatı, mekanik tesisat, restorasyon ve elektrik ile mekanik tesisata ilişkin tadilat ruhsatları dışındaki yapı ruhsatlarında inşaat mühendislerinin şantiye şefi olarak görevlendirilmesi gerekir. Yine söz konusu rapor ve deneyimlerimiz imzacılık diye tarif ettiğimiz, sadece resmi işlemlerde görünsün diye kâğıt üstünde kalan şantiye şefliğinin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun bilgisi dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır. Bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat can güvenliğimiz açısından tehdit oluşturmaktadır” diye konuştu.

Her şantiye şefi bir şantiyede çalışmalı

Türkiye’de kağıt üzerinde kalan şantiye şefliğiyle ilgili sorunların çözümü için önerilerini sıralayan Eylem Ulutaş Ayatar, şöyle konuştu: “İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.

Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

test