Eğitim alanında hazırlanan İLKE Politika Önerileri dosyası, Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar devam eden eğitim sorunlarına yeni bir soluk getirerek sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de yaygın din eğitimi, yükseköğretim, mesleki ve teknik eğitim, okul öncesi eğitim, eğitim teknolojileri, sınavlar ve kademeler arası geçiş, eğitimde eşitsizlikleri aşmak konularında yayımlanan bir dizi politika önerileri ile eğitim politikalarına katkı sunmak amaçlanıyor.

Politika Önerileri dosyasıyla yenilikçi eğitim politikaları sunduklarını söyleyen İLKE Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, “Türk eğitim sistemindeki eşitsizlikleri aşma ve kaliteyi artırma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Dosyamız eğitimdeki bölgesel eşitsizliklerden, mesleki eğitimin kalitesine, okul öncesi eğitimden özel eğitime kadar geniş bir yelpazede çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, teknolojinin eğitimde etkin kullanımı ve sınav sistemlerinin yenilenmesi gibi konuları da bu politika önerileri içerisinde ele alıyoruz. Eğitimdeki dönüşüm ve gelişim için önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz bu öneriler, Türkiye'nin eğitim sistemini daha adil, nitelikli ve geleceğe hazır hale getireceğine inanıyoruz” dedi.

Eğitimde eşitlik temelli dönüşüm sağlanmalı

"Eğitimde Eşitsizlikleri Aşmak" başlıklı politika önerisinde, bölgesel eşitsizliklere ve okullar arasındaki kalite farklılıklarına odaklanılırken bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için okulların altyapı ve teknolojik donanımları artırılması gerektiği ve yeterli derslik ortamı sağlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, okullar arası kalite farkını en aza indirmek için meslek liseleri ve imam hatip liselerinin eğitim kalitesinin yükseköğretime en yüksek yerleşme oranlarına sahip olan fen liseleri, özel fen liseleri, sosyal bilimler liselerinin eğitim kalitesine çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.

Mesleki eğitim vurgusu

"Mesleki ve Teknik Eğitim" politikaları ele alındığı ikinci dosyada ise Türkiye'nin işgücü ihtiyacının ve kalkınma sorunlarının eğitimle nasıl çözülebileceği üzerinde durulduğu vurgulandı. Mesleki eğitimin önemi vurgulanarak, işsizlik oranlarının azaltılması ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdam ve işgücüne katılım oranları artırılması gerektiğinin altı çizildi.

Okul öncesi ve özel eğitimin önemine dikkat çekildi

"Okul Öncesi Eğitim" başlıklı dosyada ise eşitsizlikleri azaltmaya odaklanarak ülkemizin 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiği ve okullaşma oranları ve öğretmen istihdamının kademeli bir şekilde artırılması gerektiği vurgulandı. "Özel Eğitim" politika önerisi ise özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Özel eğitim okullarına ve öğrenci oranlarına dair güncel veriler sunulan dosyada, özel eğitimdeki sorunlar ve çözüm yolları ele alınırken adil bir yaklaşım için özel gereksinimli öğrencilerin okullara ulaşımı sağlamak amacıyla verilen desteğin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ailelere duyurulması önerildi.

SON DAKİKA! YÖK'ten flaş 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları kararı! SON DAKİKA! YÖK'ten flaş 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları kararı!

Eğitimde teknoloji dokunuşu

Beşinci başlık olan "Eğitim Teknolojileri" politika önerisi, eğitimcilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasına odaklandığı ifade edilerek altyapı ve donanımların geliştirilmesi, öğretmenlerin eğitim teknolojileri açısından desteklenmesi ve eğitimde yaratıcı dijital içerik oluşturmanın önemine dikkat çekildi. Bu doğrultuda yeni donanım ve altyapı desteklerini sınıflara entegre edilebilmesi için dinamik bir sistem kurulması, eğitimcilerin teknolojide hazır içeriklere ulaşabilmesi ve yeni içerikler üretmeleri için teknoloji kullanmaları teşvik edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Son olarak, "Sınavlar ve Kademeler Arası Geçiş" politika önerisi, Türkiye'de eğitim kademelerindeki sınav sisteminin eşitsizliklere ve sorunlara nasıl yol açtığını ele alınırken, kademeler arası geçişte eşitliği sağlamak adına lise tercihinin belli kriterlere göre şekillenmesi gerektiği, liseler arasında nitelikli/niteliksiz şeklinde oluşan ayrıştırıcı tutum engellenmesi gerektiği önerildi. Ayrıca ezberci anlayışın önlenmesi için çalışmaların gündeme gelmesi gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: Kardelen BUĞDAY