Dünya Bankası Türkiye’ye Destek Oluyor

Dünya Bankası, Türkiye'nin iklim değişikliklerine bağlı olarak artan taşkın ve kuraklık problemleriyle mücadele edebilmesi için 600 milyon dolarlık bir finansman sağlama kararı aldı. Bu destek, ülkenin bu doğal afetlerle mücadele kapasitesini artırmayı ve bu süreçte insanların korunmasını sağlamayı hedefliyor. Açıklamaya göre, bu finansal destekle Türkiye'nin taşkın ve kuraklıkla mücadelede daha dirençli bir yapı oluşturması amaçlanmakta.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeni Adımlar

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında, taşkın riski taşıyan bölgelerde yaşayan yüz binlerce insan için taşkın kontrol önlemleri artırılacak, çiftçilere kuraklık izleme sistemleri geliştirilerek destek sağlanacak. Bu projeyle, 150 binden fazla insan doğrudan fayda sağlarken, 10 bin çiftçiye kuraklıkla başa çıkabilme konusunda önemli bilgiler sunulacak. Ayrıca, Türkiye'de taşkınların neden olduğu ekonomik kayıplar ve can kayıpları dikkate alındığında bu finansmanın önemi daha da artmaktadır.

Türkiye'nin dünya tarım üretiminde önemli bir yere sahip olması, kuraklık probleminin çözümünü daha da kritik hale getirmektedir. Dünya Bankası’nın sağladığı bu finansman ile ülke genelinde kuraklık ve taşkın riski yönetimi konusunda önemli adımlar atılması bekleniyor.

Güç Birliği ve Gelecek Vizyonu

Dünya Bankası’nın Türkiye ile olan iş birliği, afet yönetimi ve altyapı projeleriyle devam etmektedir. Halihazırda yürütülen projeler arasında, afetlerden etkilenen bölgelerde yeşil ve dirençli yapıların inşası, kentlerde afetlere dayanıklı yapıların oluşturulması ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gibi önemli projeler bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 2053 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmasına destek olacak şekilde, iklim değişikliği ile mücadelede geniş kapsamlı çabalar sürdürülecek.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımların önemini ve bu yönde giderek artan bir bilinç olduğunu vurgulamaktadır. Proje ekibinden Canan Yıldız Uz ise, taşkın ve kuraklık yönetiminin Türkiye için öncelikli olduğunu ve bu proje ile iklim direncinin artırılmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Bu projelerle birlikte, Türkiye’nin taşkın izleme ve uyarı sistemleri güçlendirilirken, tarımsal kuraklık izleme ve sulama suyu kullanımının optimizasyonu gibi alanlarda da iyileştirmeler yapılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi