Reklam
Reklam

Hayvancılıkta 'silajlık mısır' açığı

Türkiye’de mısır ekili alanların sadece yüzde 25’inde silajlık mısır üretildiğini ve bunun da hayvancılık sektöründe yemlik mısır ve silaj talebini karşılamadığını söyleyen Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, mısır silajı ekim alanlarının artırılması gerektiğini söyledi

Hayvancılıkta 'silajlık mısır' açığı
22 Mayıs 2019 - 14:38
Reklam

SERCAN ÖZİPEKÇİ

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı rapora göre; Türkiye’de tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısırın ekim alanlarında, geçtiğimiz yılda bir önceki yıla göre yüzde 10’luk daralma yaşandı. Ziraat Bankası tarafından hazırlanan kredi paketi ile birinci ya da ikinci ürün olarak dane, yağlık ya da silajlık mısır ekimi yapan üreticilerin de işletme giderlerinin, bu üretimleri ile ilgili yatırımlarının uygun finansmanının sağlanması da hedeflendi. Raporda, hayvancılık için önemli bir kaba yem kaynağı haline gelen silajlık mısır için Türkiye’de ekilen toplam mısır ekim alanının yüzde 75’inde danelik, yüzde 25’inde ise silajlık mısır üretildiği belirtildi. Türkiye’de yem maliyetlerinin artması ile hayvan beslenmesinde giderek yaygınlaşan mısır silajı kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, hayvancılık sektöründe artan yemlik mısır ve silaj talebinin karşılanamadığını, bu nedenle yüksek verimli silajlık çeşitlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hayvancılıkta en önemli maliyet unsurunu yemleme masraflarının oluşturduğunu dile getiren Güngör, mısırda dışa bağımlı bir üretim yapısına sahip olan Türkiye’de, mısırın stratejik ürünlerden biri olmasının yanı sıra endüstriyel gıda üretiminin temel ham maddelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Güngör, “Mısır silajı, yüksek enerji değeri, kolay sindirilebilmesi, nispeten de sürekli ve kaliteli kaba yem olması ve silolama kolaylığı avantajlarından dolayı ekim alanları artırılmalıdır” diye konuştu.

“Üretici, üretimden uzaklaştı”

‘Mısır, buğday ve soya fasulyesi üretiminin; üreticimizin alın terini ve halkımızın sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanması gerekir’ diyen Güngör, “Hasat sonrası depolama ve pazarlamada yetersizlik yaşanmaktadır. Lisanslı depoculuğa ağırlık verilmeli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) imkanlarından daha fazla yararlanacak bir altyapı oluşturulmalı, tekelleşme önlenmelidir. Mısır tarımı yapılan bölgelerde, gittikçe artan oranda bitki hastalıkları ve zararlılar baş gösteriyor. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı çeşit kullanılmalı, kültürel önlemler ve ekim nöbeti uygulanmalıdır. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kazanç elde edemeyen üretici üretimden uzaklaşmıştır. Gübre ve yakıttaki vergiler düşürülmeli veya destekler artırılmalı. Aşırı azotlu gübre kullanımı sonucunda topraklarda tuzlulaşma görülmektedir. Toprak ve yaprak analizi yapılarak, doğru zamanda ve yeteri miktarda gübreleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.


Silaj nedir?

Yeşil ve su bakımından zengin yemlerin havasız ortamda fermantasyona uğratılarak (ekşitilerek) saklanmasına silolama, bu işlem sonucu elde edilen yeme de silo yemi veya silaj denir. Silaj kısaca hayvan turşusu olarak da bilinir. Ülkemizde çayır mera alanlarının kısıtlı, otlatma mevsiminin sınırlı

oluşu ve kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacı önemli bir problem olmasından dolayı silaj yapımı önem arz etmektedir. Kışın hayvanlar için gerekli olan kaba yemler yeşil ve sulu yemlerden sağlanırsa hayvanların verimleri yıl boyu korunabilmektedir. Yeşil ve sulu yemlerin bol bulunduğu mevsimlerde ihtiyaç fazlası çayır otları ile baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ile endüstri bitkileri ve artıkları silolanarak silaj elde edilir. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam