Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık seçimleriyle ilgili Habertürk TV canlı yayınında yaşanan tartışma, dikkatleri tarihin derinliklerine çekti. Aziz Yıldırım'ın yaptığı atıf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan Hallacı Mansur'u gündeme taşıdı. Peki, kimdir bu gizemli düşünür ve mistik? İşte, Hallacı Mansur'un hayatı ve eserlerine dair detaylar...

Hallacı Mansur Kimdir?

İslam dünyasının tanınmış mistiklerinden biri olan Hallacı Mansur, tam adıyla Ebû'l-Muğîs el-Hüseyn bin Mansur el-Hallâc, 858 yılında İran'ın Fars bölgesinde doğmuştur. Genç yaşta dini eğitim almaya başlayan Mansur, dönemin önemli alimlerinden dersler almış ve derin bir bilgi birikimi edinmiştir.

Tasavvuf Yolculuğu ve Öğretileri

Mansur, genç yaşta tasavvufa yönelerek ünlü sufi Şiblî ve Cüneyd-i Bağdadi gibi isimlerden etkilenmiştir. Ancak, en çok "Enel Hak" (Ben Tanrıyım) ifadesiyle tanınır. Bu ifade, vahdet-i vücut felsefesini temsil eder; yani, evrende var olan her şeyin Allah'ın bir yansıması olduğunu savunur. Mansur'a göre, Allah'ın varlığı insanın iç dünyasında da hissedilebilir ve bu felsefeyi ifade etmek için "Enel Hak" demiştir.

Hallacı Mansur'un Ölümü

Mansur'un öğretileri ve özellikle "Enel Hak" ifadesi, dönemin İslam otoriteleri tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 922 yılında Abbasi Halifesi el-Muktedir'in emriyle tutuklanan Mansur, Bağdat'ta yargılanmış ve suçlu bulunarak infaz edilmiştir. Halka açık bir alanda işkence gören Mansur'un cansız bedeni yakılmış ve külleri Dicle Nehri'ne atılmıştır.

Eserleri ve Mirası

Hallacı Mansur'un ölümü, İslam dünyasında derin izler bırakmış ve mistik öğretileri yüzyıllar boyunca tartışılmıştır. Tavsi'nin yanı sıra Divan adlı eserleri de önemli bir yere sahiptir. Mansur'un düşünceleri, hem tasavvuf çevrelerinde hem de İslam düşünce tarihinde önemli bir miras olarak kalmaktadır.

Aziz Yıldırım'ın Hallacı Mansur'a yaptığı atıf, tarihin tozlu sayfalarını tekrar açarak izleyicilerin dikkatini bu önemli düşünürün yaşam öyküsüne çekmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi