Kapadokya bölgesinin mistik atmosferinde, kayalara oyulmuş eski manastırların arasında yer alan Gümüşler Manastırı, zengin tarihi ve sanatsal mirasıyla dikkat çekiyor. Manastır, Gümüşler Kasabası'nda bulunmakta olup, Orta Çağ'daki adı ve kesin tarihi hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak günümüze iyi korunmuş yapısıyla bölgenin en büyük manastırlarından biri olarak öne çıkıyor.

Gumusler Manastiri (6)

Gümüşler Manastırı, Kapadokya'nın kayalara oyulmuş manastırlarından biri olarak değerlendirilmekte ve bazı araştırmacılar tarafından trapezalı (yemekhaneli) ve açık avlulu olmak üzere iki gruba ayrılan manastırların ikinci gruba dahil edilmektedir.

Gumusler Manastiri (1)

Manastır kompleksinin en önemli yapısı, kuzeyinde bulunan kilisedir. Bu kilise, dört serbest destekli kapalı Yunan haçı planıyla tasarlanmış olup, kuzey haç kolunda iki mezar nişi ve naosun batısında beşik tonozlu iki giriş mekanı ile dikkat çekiyor. Manastırın diğer mekanlarının işlevleri ise hala tam olarak anlaşılmış değildir.

Gumusler Manastiri (5)

Kilisenin duvar resimleri, en az üç farklı usta tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Ana apsiste yer alan resimlerde, Tahtta İsa, yanında iki melek ve İncil yazarlarının sembolleri ile Desis sahnesinde Meryem ve havariler resmedilmiştir. Apsisin alt kısmında ise Kilise Babaları'nın, örneğin Kayserili Büyük Basileios ve Nysa'lı Gregorios'un portreleri bulunmaktadır.

Gumusler Manastiri (4)

Kilisenin kuzey haç kolundaki duvar resimlerinde, Meryem'e Müjde, İsa'nın doğumu, Tapınağa Takdimi sahneleri ile Vaftizci Yahya ve Aziz Stephanos figürleri, farklı bir sanatçının elinden çıkmıştır. İç nartekse giriş kapısının güneyindeki Meryem ve İsa figürleri ile yanlarında baş melekler Gabriel ve Mikael'in resimleri ise üçüncü bir sanatçıya aittir. Narteksin üstündeki odada ise Kapadokya'da benzersiz olan av sahneleri ve çeşitli hayvanların yer aldığı bir kompozisyon bulunmaktadır.

Gumusler Manastiri (3)

Gümüşler Manastırı'ndaki duvar resimlerinin ikonografik ve üslup özellikleri, Kapadokya'daki diğer kiliselerde görülenlerle karşılaştırılarak 11. ve 12. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Bu resimler, dönemin sanatsal ve dini anlayışını yansıtan önemli örnekler olarak kabul edilmektedir.

Gumusler Manastiri (2)

Gümüşler Manastırı, sadece tarihi ve sanatsal açıdan değil, aynı zamanda ziyaretçilere sunduğu mistik atmosfer ve benzersiz doğal ortamıyla da Kapadokya'nın görülmesi gereken önemli noktalarından biridir. Tarihin derinliklerinde kaybolmak ve bu eşsiz mirası keşfetmek isteyen herkesi büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ