Alışveriş tutkunlarının sıkça sorduğu sorulardan biri olan gümrükten çekme işlemi, ne kadar sürer ve hangi adımlardan geçer? Gümrükten çekme işlemi nedir, ne kadar sürer? Detaylarıyla inceledik, işte bilmeniz gerekenler.

Gümrükten çekme işlemi nedir?

Eşyanın gümrük bölgesinden çekilmesi işlemleri, taşıyıcı (taşıma işleri organizatörü) veya onun belirleyeceği gümrük müşaviri tarafından yapılabilir. Ayrıca müşterinin kendi gümrük müşaviri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Eğer taşıyıcı gümrükleme işlemlerini yaparsa, işlemler tamamlanır ve eşyalar gümrüklü liman sahasından alıcıya teslim edilir. Taşıyıcı tarafından gümrükleme yapılmayacaksa, gümrük işlemlerinin başka bir kişi tarafından yapılması için ara konişmento düzenlenir.

Teslimat, taşıyanın yolculuğun sonunda mal veya eşyayı alıcının rızasıyla teslim etmesidir. Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan yükümlülüğü, eşyanın alıcıya uygun şartlarda teslim edilmesiyle sona erer.

Gumrukten Cekme Islemi Nedir Ne Kadar Surer1

Eşyanın teslim şekli navlun sözleşmesinin türüne göre değişiklik gösterebilir:

  1. Boşaltmadan önce gemide: Özellikle çarter sözleşmelerinde, yükün boşaltılması gönderilenin sorumluluğundadır.

  2. Boşaltmadan hemen sonra: Davet üzerine, gönderici veya temsilcisi malı hemen teslim alır.

  3. Boşaltmadan sonra bir süre: Örneğin kırkambar taşımalarda, gönderici derhal gelmezse, yük rıhtıma boşaltılır ve sonra rıhtım idaresi tarafından teslim edilir.

Boşaltma ile rıhtım idaresince teslim arasında, konişmento şartlarında aksine hüküm yoksa, taşıyanın sorumluluğu ve yük üzerindeki rehin hakkı devam eder.

Gümrükten çekme işlemi ne kadar sürer?

Gümrükten çekme işlemi genellikle belgelerin ve işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişir. Belgeler eksiksizse ve işlemler düzgün yapılmışsa, gümrükten çekme işlemi genellikle 24 saat içinde tamamlanabilir. Ancak belgelerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik veya hata varsa, bu süre birkaç günü bulabilir.

Gümrükten çekme nasıl yapılır?

Gönderici, ilgili belgeleri (aşağıdaki açılır menüleri kontrol ederek) danışmanıyla paylaşır ve danışmanı, gümrük idaresi tarafından kabul edilebilir bir gümrükten çekme formu sunar. Gümrük idaresi, kargonun hemen teslim edilmesine karar verebilir ve gönderinin ihracat iznini sağlar (Avrupa için MRN Numarası gibi). 

Kaynak: HABER MERKEZİ