SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, genç girişimciler için hayata geçirilen Genç Girişimci Teşvik projesi hakkında bilgi verdi. Yavuz Kurt, Gençlerin iş hayatında aktif rol oynamalarının ekonomik kalkınma, yatırım ve istihdam ikliminin iyileştirilmesi açısından önem arz ettiğini belirtti. Kurt, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla uygulamaya geçirilen Genç Girişimci Teşvikinin gençlere bir nevi can suyu oldu” ifadelerini kullandı.

BDDK maaşları ne kadar? BDDK çalışanlarına zam gündemde BDDK maaşları ne kadar? BDDK çalışanlarına zam gündemde

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ KİMLERİ KAPSIYOR?

İl Müdürü Yavuz KURT, iş hayatına yeni bir başlangıç yapan genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 01.06.2018 tarihinde hayata geçirilen bu teşvikten yararlanılabilmesi için;

•           Girişimcilerin Gelir Vergisi Kanunu’nda öngörülen kazanç istisnası kapsamında olması,

•           Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurup, 29 yaşını doldurmamış olması,

•           5510 sayılı Kanunun 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişi, adi ortaklık veya şahıs şirketi ortağı olması, gerektiğine dikkat çekti.

Birden fazla ortağı olan işletmelerde ise bu teşvikten yararlanılabilmesi için tüm ortakların koşulları sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, bu halde de en genç ortağın teşvikten istifade edebileceği belirtildi.

Sigorta primlerinden yararlanma şartı nelerdir?

Destekten yararlanabilmek için sigortalının kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerektiğini belirten Kurt, “18 yaşını doldurmadan önce mükellefiyeti başlayan gençler 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 yıl süreyle bu teşvikten yararlanabileceklerdir. Her halükârda mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış sigortalılar da yine 1 yıl süreyle bu teşvik kapsamında olacaklardır. Diğer yandan mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması ve faaliyeti devam eden bir işletmenin eş veya üçüncü dereceye kadar kan/kayın hısımlarından devralınması halinde teşvikten yararlanılamayacak olup ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması ise teşvikten yararlanma koşullarını bozmamaktadır” diye konuştu.

Teşvik tutarı nedir?

Teşvik tutarları hakkında bilgi veren Yavuz Kurt, “Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan gençlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki prime esas kazançlarının tamamı SGK’ye yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanmaktadır. Örneğin 2023 yılında bu teşvikten yararlanan bir gencimizin temmuz ayından itibaren ödeyeceği prime esas kazanç tutarı 4.628,00 TL iken bu tutarın tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Genç Girişimci Teşvikinin yararlanma süresi bitiminden itibaren sigorta primlerini düzenli ödeyen gençlerimiz herhangi bir süre sınırı da olmayan 5 puanlık sigorta prim teşvikinden de yararlanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Kurt son olarak, prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç sigortalıların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından yararlandıklarına dair belgeyi bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alarak Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek başvurularını yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Kardelen BUĞDAY