**TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI**

Bir borç nedeniyle aşağıda belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Detaylı bilgilere, görsellere ve satış şartlarına [esatis.uyap.gov.tr](http://esatis.uyap.gov.tr) adresinden 2021/21 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

**1 NO'LU TAŞINMAZIN:**
- **Özellikleri:** Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, KALEBOYNU Mahallesi, 117 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz, toprak yapısı killi-tınlı özellikte, orta kalın bünyeli ve orta profilli toprağa sahiptir. Toprağın fiziksel yapısı taşlılık sorunu olmaksızın makinalı tarıma elverişlidir. Taşınmazda %3-5 arasında değişen düze yakın eğim bulunmaktadır. Ayrıca, taşınmazın bir kısmında bitkisel üretime ilişkin toprak işleme yapıldığı ve üzerinde 7-10 yaşlarında Ceviz fidanlarının dikili olduğu, diğer kısmının ise sürülmediği ve bu alanda ekili-dikili bir şey bulunmadığı tespit edilmiştir.
- **Yüzölçümü:** 16.014,81 m²
- **İmar Durumu:** İmar uygulaması yapılmamış kadastro parselidir.
- **Kıymeti:** 503.115,18 TL
- **KDV Oranı:** %10
- **Kaydındaki Şerhler:** Dosyasında.

**Artırma Bilgileri:**
- **1. Artırma:**
  - Başlangıç Tarihi ve Saati: 28/11/2023 - 13:40
  - Bitiş Tarihi ve Saati: 05/12/2023 - 13:40
- **2. Artırma:**
  - Başlangıç Tarihi ve Saati: 29/12/2023 - 13:40
  - Bitiş Tarihi ve Saati: 05/01/2024 - 13:40

(**İİK m.114 ve m.126**)
(*İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.*)

Konya baraj doluluk oranları 5 Aralık 2023: Konya barajlarda doluluk oranı nedir? Konya baraj doluluk oranları 5 Aralık 2023: Konya barajlarda doluluk oranı nedir?

Detaylı bilgilere [esatis.uyap.gov.tr](http://esatis.uyap.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi