Gaziantep, kendine özgü tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan bir şehir. Ancak, pek az kişi Gaziantep'in isminin ne anlama geldiğini biliyor. Bu yazıda, sizi Gaziantep'in isim serüvenine davet ediyoruz. Gaziantep adı nereden geliyor? ve Gaziantep'in eski adı nedir? Gaziantep adının kökenine inerken, aynı zamanda şehrin geçmişte kullandığı eski adıyla ilgili ilginç detayları da keşfedeceksiniz. İşte detaylar...

Gaziantep adı nereden geliyor? 

Gaziantep, tarih boyunca değişen adları ve milli mücadeledeki kahramanlıklarıyla bilinen bir şehirdir. Bu güzel şehir, eskiden Ayıntap olarak anılmış ve zaman içinde farklı isimlendirmelerle anılmıştır.

Eski kaynaklarda Ayıntap ve Aynitap olarak geçen isimler, halk arasında Antep ve Entap olarak da bilinirdi. Ünlü tarihçi Bedrüddin Ayni'nin ifadesine göre, Gaziantep'in eski ve asıl adı "Kala-ı Füsus"tur, yani "yüzük kalesi." Başka bir rivayete göre ise kötü bir hakim olan Ayni, halka zulmetmiş ancak pişmanlık duyarak tövbe etmiş ve şehre "Ayıntap" adının verilmesine sebep olmuştur.

Bir diğer hikayeye göre, şehrin adı suyunun güzelliğinden gelir. "Ayın" kelimesi pınar, kaynak ve suyun gözü anlamına gelirken, "Tap" parlak ve güzel anlamına gelir. Bu nedenle "Ayıntap," güzel pınar ve güzel kaynak manasına gelir. Şehrin adının su bolluğundan kaynaklandığı da söylenir.

Başka bir rivayete göre ise şehrin eski adı "Hantap"dır. "Tap" kelimesi güç, takat ve arazi anlamına gelir. Bu bağlamda "Hantap," han toprağı anlamına gelir. Zamanla "Antap" ve "Antep"e evrilen bu isim, Gaziantep olarak günümüze gelmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nda sergilenen kahramanlık sebebiyle, şehre 8 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "GAZİ" unvanı verilmiştir. Layiha-i Kanuniye'nin ilgili maddesi şehrin isminin "Gaziayıntap" olarak değiştirilmesini öngörmüştür. Böylece Antep, Gaziantep olarak adını güçlü bir kahramanlık geçmişiyle taşımıştır.

Kaynak: HABER MERKEZİ