**Taşınmazın Bilgileri:**

- **Taşınmazın Numarası ve Özellikleri:** 1 NO'LU TAŞINMAZIN
  - Özellikleri: Muğla İli Seydikemer ilçesi Temel Mahallesi Şosealtı mevkii 190 ada 1 parsel sayılı tapuda tarla olarak kayıtlı 10.791,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmaz düze yakın genel eğimli, tekstür açısından kumlu tınlı killi, organik madde kapasitesi yüksek, toprak derinliği derin, taban suyu, tuzluluk, alkalilik vb. gibi olumsuzluklar içermemekte ve sulu koşullarda tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal varlık bulunmamaktadır. Taşınmaz Temel Mahalle merkezine 1.750 metre Seydikemer ilçe merkezine 36 km mesafede olup taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Her türlü kamu imkanlarından faydalanılabilir. Taşınmaza özel araçlarla ve toplu taşıma ile ulaşım mümkündür.
  - Adresi: Muğla İli Seydikemer ilçesi Temel Mahallesi Şosealtı mevkii 190 ada 1 parsel
  - Yüzölçümü: 10.791,74 m2
  - İmar Durumu: 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kalmaktadır. (İncealiler Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış İmar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.)
- **Kıymeti:** 2.158.348,00 TL
- **KDV Oranı:** %10
- **Kaydındaki Şerhler:** Tapu Kaydında Olduğu Gibi

**Artırma Bilgileri:**

1. **Artırma:**
   - Başlangıç Tarihi ve Saati: 27/12/2023 - 10:15
   - Bitiş Tarihi ve Saati: 03/01/2024 - 10:15

2. **Artırma:**
   - Başlangıç Tarihi ve Saati: 23/01/2024 - 10:15
   - Bitiş Tarihi ve Saati: 30/01/2024 - 10:15

**Tarih:** 19/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

Red Z3 Hatası Nedir? Red Z3 Hatası Nasıl Çözülür? Red Z3 Hatası Nedir? Red Z3 Hatası Nasıl Çözülür?

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber Merkezi