Türkiye'de gündem olan bir konu haline gelen EYT, yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar, vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Son zamanlarda Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili tartışmaların odağında "EYT nedir?" sorusu önemli bir yer tutuyor.  Konuya yönelik tüm detaylar için okumaya devam edin.

Eyt Nedir (1)-1

EYT nedir?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), Türkiye'de sosyal güvenlik reformları çerçevesinde ortaya çıkan bir terimdir. Bu kavram, sigortalıların emekli olabilmek için gerekli olan yaş şartını karşılamalarına rağmen prim günü eksikliği nedeniyle emekli olamayan veya emekli aylığı alamayan kişileri ifade eder. EYT tartışmaları genellikle prim günü ve yaş şartı dışında kalan kişilerin sosyal güvenlik haklarını elde edebilmesi için yapılan talepler etrafında şekillenir.

Kime EYT'li denir?

Bu kavram, emeklilik için gereken yaş şartını dolduramayan ancak diğer emeklilik şartlarını yerine getirmiş olan vatandaşları tanımlar. 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile emeklilik için gereken yaş sınırı yükseltilmiş ve bu değişiklik özellikle reform öncesinde çalışmaya başlamış olan kişileri etkilemiştir. Bu durumda olan bireyler, emeklilik haklarından yararlanabilmek için yaş şartını beklemek zorunda kalmışlardır.

EYT kimi kapsar?

EYT sorunu, genellikle erken yaşta işe başlamış ve uzun süre prim ödemiş bireyleri kapsar. EYT, genellikle 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve emeklilik için gereken diğer şartları yerine getirmiş ancak yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan bireyleri etkilemektedir.

EYT'liler ne istiyor?

Bu kişiler, emeklilikte planladıkları yaşam standardını sürdürebilmek ve sosyal güvenlik sisteminden hak ettikleri şekilde yararlanabilmek için yaş sınırını beklerken ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum, hem bireylerin yaşam kalitesini hem de iş gücü piyasasının dinamiklerini etkileyebilir.

Eyt Nedir (3)

EYT şartları nelerdir?

3 Mart 2023 tarihinde yapılan değişiklikle Resmî Gazete'de yayımlanan 7438 numaralı Kanun'a göre; EYT'den faydalanabilmek için şu şartlar geçerlidir:

4/a Sigortalıları (SSK) için:

Sigorta girişinin 9 Eylül 1999 tarihinden önce olması,
Kadınlarda en az 20 yıl, erkeklerde ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyan kişiler EYT'den faydalanabilir.

4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) Sigortalıları için:

Kadınlarda en az 20 tam yıl, erkeklerde ise en az 25 tam yıl hizmet süresi şartı sağlanması halinde EYT'den faydalanabilir.

SGK'lılar için EYT şartları nelerdir?

4/a (SSK) Sigortalıları için EYT Şartları: 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar, Kadınlar için en az 20 yıl, erkekler için en az 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim günü koşullarını sağlamış kişiler EYT'den faydalanabilir.

EYT ile Bağ-Kur'dan emekli olunur mu?

4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) Sigortalıları için EYT Şartları:

Kadınlar için en az 20 tam yıl, erkekler için en az 25 tam yıl hizmet süresi şartıyla EYT'den faydalanabilirler. BAĞ-KUR Sigortalıları için EYT Prim Günü Sayısı: EYT kapsamında, sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olan ve emekli olmak için gerekli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını karşılamasına rağmen yaş nedeniyle emekli olamayan kişileri içerir.

BAĞ-KUR prim sayısı 7000'e düştü mü?

2023 yılında yapılan düzenleme ile BAĞ-KUR'luların emekli olabilmesi için gereken prim günü sayısı 7200'e düşürüldü. Bu değişiklikle birlikte, BAĞ-KUR'lular için emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 oldu. Bu düzenleme, BAĞ-KUR'luların emeklilik süreçlerini SSK'lı EYT'lilerle paralel hale getirdi. 

Emeklilikte 900 gün prim indirimi gündemde: Hesaplar yeniden şekilleniyor! İşte yeni EYT paketi

Eyt Nedir (1)

EYT'liler hangi haklardan yararlandı?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) terimi, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde emeklilik için gereken yaş ve prim günü şartlarını karşılamalarına rağmen emekli aylığı alamayan kişileri ifade eder. Bu kişiler emekli maaşı alabilmek için uzun bir mücadele sürdürmüşlerdir.

EYT'liler bayram ikramiyesi aldı mı?

Bayram ikramiyesinden EYT'liler de dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlandı. Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödendi.

Her EYT'li kıdem tazminatı alabilir mi?

Evet, EYT kapsamındaki bir çalışanın işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alma hakkı vardır, fakat bu hak mevcut çalışma şartlarına ve işverenin politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

EYT birikmiş ödeme tutarı nedir?

Birikmiş ödeme tutarı, emekli maaşının ilk bağlandığı ay içinde ay başından emekli maaşı ödeme tarihine kadar geçen süre için yapılan kısmi ödeme olarak tanımlanabilir.

Eyt Nedir (2)

EYT ile kaç kişi emekli oldu?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon 632 bin kişiye emeklilik aylığı bağlandı.

EYT ile emekli olanların kaçı çalışıyor?

3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki diğer koşulları sağlayan yaklaşık 2 milyon EYT'li için geçerli. Toplamda, EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusu yapanların yüzde 51'i olmak üzere toplam 832 bini halen çalışmaya devam ediyor.

EYT ile toplam emekli sayısı kaça yükseldi?

Toplam çalışan emekli sayısı 1 milyon 814 bin kişiye ulaştı.

En çok emekli hangi ilde?

İstanbul, Türkiye genelinde en fazla emekli nüfusuna sahip il konumunda. Şehirde yaklaşık 3 milyon 240 bin emekli bulunuyor ve Türkiye'deki toplam emekli nüfusunun yaklaşık %20'si İstanbul'da yaşıyor. Ekonomi, siyaset ve güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgi almak için ekonomim.com'u ziyaret edebilirsiniz

Eyt Nedir (4)

EYT sorunu nasıl çözüldü?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı.

EYT sorunu ne zaman çözüldü?

Başvurular 3 Mart 2023 itibarıyla emeklilik başvuruları başladı ve 1,5 milyon kişiyi aştı.

EYT'liler ne zaman maaş almaya başladı?

Emeklilik dilekçesi verenler, başvuru tarihinden itibaren bir sonraki aydan itibaren aylıklarını almaya başladı.

EYT'liler emeklilik için ne zaman başvuru yaptı?

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için başvurularını 31 Mart'a kadar yaptı. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

Eyt Nedir (6)

EYT Kanunu nedir?

EYT Kanunu olarak bilinen 7438 sayılı Kanun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunu düzenlemektedir.

EYT Kanunu ne zaman kabul edildi?

1 Mart 2023 tarihinde kabul edilen bu kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yaparak geçici bir madde eklemiştir.

EYT Kanunu'nda ne yazar?

Bu maddeye göre, belirli şartları sağlayanlar yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilirler. Ancak bu düzenleme geriye dönük ödemeleri kapsamaz ve geriye dönük hak talep edilemez. Kanunun diğer maddeleri ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki bazı hükümleri yürürlükten kaldırmaktadır. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmektedir.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar EYT'den yararlanır mı?

03/03/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 95. Madde'ye göre, emeklilik için başvuruda bulunan SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Emekli Sandığı emeklileri, belirtilen yaş dışındaki diğer şartları sağladıkları takdirde yaşlılık veya emekli aylığı alabilirler.

Eyt Nedir (5)

SIK SORULAN SORULAR

EYT (Erken Emeklilik Hakkı Talep Edenler) konusunda sıkça sorulan soruların cevaplarına göz atalım:

EYT ile normal emeklilik arasındaki fark nedir?

EYT kapsamında emeklilik, mevcut normal emeklilik başvurularından farklılık göstermez.

EYT birikmiş ödeme tutarı nedir?

Birikmiş ödeme tutarı, emekli maaşının ilk bağlandığı ay içinde ay başından emekli maaşı ödeme tarihine kadar geçen süre için yapılan kısmi ödeme olarak tanımlanabilir.

EYT de toplu ödeme var mı?

SGK, emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramayan EYT'lilere prim iadesi yapmaktadır. Emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim günü eksik olan kişiler bu haktan yararlanabilirler. Ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında borçlanma veya primi tamamlayamayanlara toplu ödeme seçeneği sunulmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi