Erkam bin Ebü'l Erkam kimdir ve Erkam'ın evi neden seçildi? Bu sorular, kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların güvenli bir şekilde toplanabileceği ve ibadet edebileceği bir mekan olarak seçilen Erkam'ın evi, tarih boyunca büyük bir önem taşımıştır. Peki, bu evin seçilmesinin arkasında yatan sebepler nelerdi? Erkam bin Ebü'l Erkam'ın kim olduğu ve evinin İslam tarihindeki yeri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Erkam bin Ebü'l Erkam kimdir? 

Erkam bin Ebü'l Erkam, İslam peygamberi Muhammed'in erken dönem Müslümanlarından biridir. Mekke'nin köklü ve itibarlı ailelerinden Benî Mahzûm'a mensuptur. Babası Abdümenâf, annesi ise Tümâdır bint Hizyem'dir.

Erkam, 17 yaşında Müslüman olmuştur. İlk Müslüman olanlar arasında 7. veya 12. kişi olduğu rivayet edilmektedir. Ailesinin zengin ve güçlü olması sebebiyle, evini peygamber ve diğer Müslümanlara açmış, bu ev İslam tarihindeki ilk toplanma yeri olmuştur.

Medine'ye hicret edenlerin öncülerindendir ve Bedir, Uhud ve Hendek muharebelerine katılmıştır. Okuma-yazma bildiği için vahiy katipliği ve zekat memurluğu görevlerini üstlenmiştir. 675 yılında Medine'de vefat etmiş ve cenaze namazını Sa'd bin Ebû Vakkâs kıldırmıştır.

İlk Müslüman Çocuk Kimdir? Peygamber Efendimize Ilk Inanan Çocuk Kimdir?

Erkam'ın evi neden seçildi?

İslam tarihinde Dârülislâm olarak da bilinen bu ev, ilk Müslümanlardan Erkam b. Ebü’l-Erkam el-Mahzûmî'ye aitti. Mekke'li müşriklerin artan zulüm ve baskılarından dolayı, Hz. Peygamber, Mescid-i Harâm'ın içindeki Safâ tepesinin eteklerinde bulunan bu evi kendisine ikametgâh olarak seçti. Burada hem sahabelere dinî eğitim veriyor hem de ilâhî gerçeği arayan insanları İslam’a davet ediyordu. Aynı zamanda onlara Kur'ân-ı Kerîm okuyup birlikte namaz kılıyordu. Hz. Peygamber'in bu evdeki faaliyetleri sayesinde birçok kişi Müslüman olmuş, Ömer de İslamiyet'i burada kabul etmişti. Bu evin seçilmesinin nedenleri arasında, Kâbe'nin haremine yakınlığı, hac ve umre için gelenlerle dikkat çekmeden temas kurma kolaylığı gibi hususlar bulunmaktadır.

Hz. Peygamber'in Dârülerkam’da oturmaya başlaması, ilk Müslümanların İslamiyet’i kabul ettikleri tarihler için bir referans noktası olmuş, sahabelerin Müslüman oluşları, Resûlullah'ın Dârülerkam’a girişinden önce veya sonra şeklinde tarihlendirilmiştir.

Hz. Peygamber’in Dârülerkam’a geliş tarihi genellikle nübüvvetin 4. yılı olarak kabul edilse de, Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın ilk Müslümanlardan olması nedeniyle bu tarihin bi‘setin 1. yılı, hatta bu yılın ilk ayları olarak kabul edilmesi daha doğru olur. Hz. Peygamber, nübüvvetin 6. yılı Zilhicce ayında Ömer’in Müslüman olmasından sonra Dârülerkam’dan ayrılmıştır.

Erkam b. Ebü’l-Erkam bu evi çocuklarına bırakmış, oğulları ve torunları burada yaşamışlardır. Daha sonra Abbâsî Halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansûr Dârülerkam’ı satın almış, ölümünden sonra oğlu Halife Mehdî-Billâh’a intikal etmiş, o da bu evi karısı Hayzürân bint Atâ’ya bağışlamıştır. Hayzürân, çevresindeki bazı evleri ve arsaları da satın alarak Dârülerkam’ı yeniden yaptırmıştır. Bu nedenle ev, Dâruhayzürân adını almış ve içine bir mescit yapılmıştır. Tarih boyunca birçok defa tamir gören Dârülerkam, III. Murad tarafından mescit olarak yenilenmiştir (1591). Suudi Arabistan Krallığı’nca Harem-i şerif için yapılan çevre düzenlemesi sırasında Dârülerkam yıkılarak arsası Harem arsasına katılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi