Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri kapsamında ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir'de kurulacak Günaydın Rüzgar Enerjisi Santrali (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Malatya, Erzincan ve Sivas illerinde inşa edilecek R3-Malatya-1 RES elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazlar da aynı şekilde acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ tarafından yürütülecek projeler arasında, "154 kV R3-Trabzon-1 RES TM-R3-Bayburt-5 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV R3-Karaman-1 RES TM-Kepezkaya Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "400-154 kV Bursa Batı TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" bulunuyor. Bu projeler kapsamında gerekli taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Bunun yanı sıra, "154 kV Ulus Transformatör Merkezi Projesi" sahasına isabet eden taşınmazlar da TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Şarkikaraağaç İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında da ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla gerekli taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ