Projenin başlatılması üzerine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin önemine vurgu yaparak, üniversitenin araştırma odaklı ve tam akreditasyona sahip bir kurum olarak bilim üretimindeki liderliğini sürdürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Budak, Fen Fakültesi öğretim üyelerinin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirecekleri saha çalışmaları ile yeni endemik türlerin belirlenmesine katkı sağlayacaklarını ve bu süreçte ulusal ve uluslararası düzeydeki fonlama kuruluşlarından destek almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, projenin detayları hakkında bilgi vererek, Campanula L. cinsinin Türkiye florasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Proje kapsamında, cinsin altında yer alan farklı seksiyonların morfolojik, moleküler, palinolojik ve anatomik veriler kullanılarak taksonomik bir revizyonun yapılacağını ve filogenetik ilişkilerin ortaya konmaya çalışılacağını ifade etti.

Prof. Dr. Yıldırım, projenin aynı zamanda Türkiye’nin biyoçeşitliliği üzerine de önemli katkılar sağlayacağını belirterek, bu kapsamda 70’ten fazla ilde saha çalışmalarının gerçekleştirileceğini ve herbaryum çalışmalarıyla güncel yayılış haritalarının oluşturulacağını açıkladı.

KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK

Araştırmada kullanılacak olan filogenetik DNA çalışmalarının da detaylarını paylaşan Prof. Dr. Yıldırım, bu çalışmaların cinsin farklı seksiyonlarının evrimsel ilişkilerini ortaya koymada kritik bir rol oynayacağını ve moleküler verilerin morfolojik bulguları destekleyip desteklemediğinin inceleneceğini belirtti.

Projenin danışman kadrosunda yer alan uluslararası katılımcılar da, çalışmanın Avrupa’daki benzer türlerle karşılaştırılması ve Türkiye’nin biyocoğrafik tarihine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladılar.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Ademi Fahri Pirhan, Doç. Dr. Aylin Eşiz Dereboylu, Prof. Dr. Aykun Güvensen’in yanı sıra Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Dr. Kenan Akbaş ve Yunanistan Patras Üniversitesi’nden Dr. Eleni Liveri, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesinde yer alacak isimler arasında bulunuyor.

Muhabir: Canan Kaya