"EBİLTEM-TTO sektörle araştırmacıları buluşturuyor"

EÜ EBİLTEM-TTO sanayi temsilcileri için üniversite sanayi rotaları oluşturuyor

"EBİLTEM-TTO sektörle araştırmacıları buluşturuyor"
08 Ocak 2020 - 10:17

Türkiye’nin en büyük ve en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi sadece eğitim ve araştırmaları ile değil, aynı zamanda araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürütüyor.  Ege Üniversitesi’nde Ar-Ge ve Sanayi ilişkileri, Türkiye için tamamen özgün bir yapısı olan ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(EBİLTEM-TTO)  üzerinden yapılıyor.

Göreve geldiği günden itibaren “Üniversite- Sanayi” ilişkilerinin geliştirilmesi için yoğun mesai harcayan ve Türkiye’de ilk olan “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” örnek modelinin geliştirilmesine öncülük eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin  (EBİLTEM) iş dünyasına yeni rotalar oluşturması için her türlü imkânı sunduğunu söyledi.

Araştırma üniversitesi olma yolunda üniversite-sanayi işbirliğinde tek durak olan EBİLTEM-TTO’ya büyük görev düştüğünü ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Üniversitemiz araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve işbirliği ana başlıkları altında 33 farklı göstergenin değerlendirilmesi neticesinde belirlenen araştırma üniversitesi listesinde aday araştırma üniversitesi olarak yer alıyor. Bu bağlamda üniversitemiz adına üniversite-sanayi işbirliğinde tek durak olan EBİLTEM-TTO’ya büyük görev düşüyor. EBİLTEM-TTO hizmet yelpazesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla üniversitemizin Araştırma Üniversitesi olma yolundaki hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlamış ve sağlamaya devam ediyor” dedi.

“Ege Üniversitesi İnovasyon Ekosistemi”

Ülkelerin rekabet gücü yüksek, nitelikli ürünler üretebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkelerin rekabet gücü yüksek, nitelikli ürünler üretebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeleri ve bu destekleri de belirli bir politika çerçevesinde yapmaları, bu faaliyetlerin başarıya ulaşma şansını artırıyor. Teknoloji ve bilimin gelişmesi mevcut yapıların evrimini zorunlu hale getirirken, disiplinlerarası çalışmaların önemini artırmış, uzmanlaşma ve kaynakların rasyonel kullanım ilkelerini öne çıkarmıştır.  Üniversitemiz,  64 yıllık geçmişi ile, sadece eğitim ve araştırmaları ile değil, aynı zamanda araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürüterek ülkemizde birçok alanlarda ilklere imza atmıştır. Üniversitemiz bütünleşik ve bütüncül yaklaşımla ‘Ege Üniversitesi İnovasyon Ekosistemi’ni geliştirerek üniversitede, hem bilimsel çalışmaları çağdaş anlamda destekleyecek, hem de araştırma sonuçlarının topluma sosyo-ekonomik katma değer sağlayabilmesine ortam hazırlayacak uygun mekanizmaları oluşturmuş deneyimli bir üniversitedir” dedi.

“EÜ Dünya’da 842’inci Türkiye’de ise 6’ncı sırada”

Rektör Budak, “Yürüttüğü tüm faaliyetleri ile Ege Üniversitesi’nin hedefi, araştırma evrenindeki güçlü yönleri ile bilime ve topluma gerekli ve sürdürülebilir katkı sağlayabilmek. 2019-2023 Stratejik Planında misyon olarak ‘Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak’ ifadesini benimseyen üniversitemiz, kuruluşundan bu yana ulusal ve bölgesel düzlemde topluma katkıları ile ülkemizin önde gelen dördüncü nesil üniversiteleri arasına giriyor. Ege Üniversitesi URAP 2019-2020 verilerine göre Dünya’da 842’inci Türkiye’de ise 6’ncı oldu” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, “Üniversitemizde dış destekli projeler EBİLTEM-TTO koordinasyonunda takip edilmekte olup, gerçekleştirilen bilgilendirme günleri, eğitimler ve bire bir danışmanlıklar ile Ege Üniversitesi araştırmacılarına hizmet veriliyor. Ege Üniversitesi tarafından güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturma çabaları sonucunda; TÜBİTAK-ARDEB programından alınan bütçe desteği 2018 yılında önceki yıla göre artarak 37 milyon 59 bin 284 TL’ye çıktı. TÜBİTAK–ARDEB desteklerinin son 5 yılına baktığımız Ege Üniversitesi toplamda  bin 786 proje ile en fazla proje başvurusu yapan üniversite, 357 proje ile en fazla kabul alan üçüncü üniversite ve kabul edilen projelerden elde ettiği 117 milyon 300 bin TL ile en fazla destek alan 4’üncü üniversite oldu. Ege Üniversitesi, TÜBİTAK-ARDEB proje başvurularında son 5 seneye damga vurarak  son 5 senenin 4’ünde en fazla başvuru yapan üniversiteyken, 1’inde de en fazla başvuru yapan ikinci üniversite konumundadır” dedi.

EBİLTEM-TTO sektörle araştırmacıları buluşturuyor

EBİLTEM-TTO tarafından sunulan üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara da değinen Prof. Dr. Bayraktar, “Üniversite-sanayi işbirliğinde tek durak merkez olarak çalışmalarını sürdüren EBİLTEM-TTO, Ege Üniversitesi adına sanayi ile ilişkileri yürüterek firmalar ile Ege Üniversitesi araştırmacılarını bir araya getiriyor. Bunun yanı sıra bölge firmalarına da ihtiyaç duyulan konularda mentörlük desteği sunuyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege Genç İş Adamları Derneği gibi bölgenin güçlü meslek platformlarıyla güçlü işbirliği içerisinde olan üniversitemiz 2019 yılında farklı sektör gruplarıyla sektör toplantıları düzenlemeye başladı. Bu bağlamda Kozmetik ve Kimya Sektörü, Makine Sektörü, Sağlık Sektörü ve Gıda Sektörüyle ilgili toplantılar gerçekleştirerek Ege Üniversitesi araştırma grupları ve araştırmacılarını sektör temsilcileriyle bir araya getiriyor” dedi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bayraktar, “Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar bağlamında TÜBİTAK tarafından açıklanan 1004- Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ve 2244-Sanayi Doktora Programına katılım sağlandı. TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek programı kapsamında ‘Ülkemizde ve Dünyada Halk Sağlığını En Fazla Tehdit Eden HPV ve Influenza Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Tanı Kitleri, İlaç Formülasyonları ve Aşı Geliştirilmesi’ ismiyle sektörün önde gelen firmaları ve kamu kurumlarıyla birlikte başvuru gerçekleştirildi.  Bunun yanı sıra TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı bünyesinde birçok firma ile görüşmeler gerçekleştirildi” dedi.

EBİLTEM-TTO ve Ege Teknopark işbirliği

EBİLTEM-TTO ve Ege Teknopark işbirliğiyle yürütülen girişimcilik çalışmalarının araştırma üniversitesi olma yolunda önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bayraktar, “Ege Teknopark bünyesinde yer alan 80’i aşkın firma ve sunulan girişimcilik hizmetleriyle ülke ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor. BİGG-Ege'nin saha operasyonlarını koordine eden Ege Üniversitesi Kuluçka Merkezi NüvEGE; 2015'ten beri donanım ve yaşam bilimleri odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. NüvEGE’nin, 2017-2019 yıllarında  TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim programına yönlendirdiği girişimler 4 milyon TL'den fazla hibe tohum sermayeye ulaştı.  2017'den bugüne TÜBİTAK'a yönlendirdiği 35 girişim takımının 25'i fona erişti.  Böylelikle 3 yıla yayılmış  yüzde 71 başarı oranı ile sürdürülebilir başarısını ispatlıyor. Aynı zamanda TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) uygulayıcı kuruluşu olan Ege Teknopark, sürdürdüğü özgün çalışmaların sonucunda 2018 yılında BIGG programı süreçlerini yürüten 30 uygulayıcı kuruluş arasında ‘başarı oranları’ itibariyle en başarılı ilk 4 kuruluş arasında yer alarak ekosisteme katkı sağlıyor. 2020 yılında araştırma üniversiteleri arasında yer almak isteyen Ege Üniversitesi, bu hedef doğrultusunda tüm birimleriyle var gücüyle çalışmalarını devam ettiriyor” dedi. HABER MERKEZİ

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

test