Türkiye'de ticari faaliyet gösteren işletmeler için vergi beyannamelerini elektronik ortamda sunma zorunluluğunu getiren e-Beyanname, vergi işlemlerini modernize eden önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Elektronik Beyanname sistemi, işletmelerin vergi beyannamelerini daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde hazırlamasına imkan tanıyor. Peki, e-Beyanname Nedir? e-Beyanname başvurusu nasıl yapılır? -beyanname düzenleme programları nelerdir? Detaylar için haberimizi okuyun!

E Beyanname Nedir (3)-1

e-Beyanname nedir?

e-Beyanname, vergi dairesine sunulması gereken belgelerin elektronik ortamda iletilmesini sağlayan bir uygulamadır. Fiziksel ve dijital beyannameler aynı bilgileri içerir ve hukuki olarak eşdeğer kabul edilirler.

e-Beyanname ne işe yarar?

e-Beyanname uygulaması, vergi dairelerine iletilmesi gereken evrakların elektronik ortamda gönderilmesini mümkün kılar. Zaman ve mekandan bağımsız olarak belgelerin düzenlenip gönderilmesini sağlar. Bu uygulama, hem vergi daireleri hem de mükellefler için büyük kolaylık ve avantajlar sunar ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

e-Beyanname’nin avantajları nelerdir?

e-Beyanname sisteminin sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

 • Matbu ve posta maliyetlerinden tasarruf: e-Beyanname ile oluşturulan beyannameler elektronik ortamda gönderilir, böylece kağıt baskıya ihtiyaç kalmaz.
 • Zaman ve mekandan bağımsız işlem imkanı: e-Beyanname internet üzerinden çalışır, bu sayede herhangi bir yerde ve zamanda internet bağlantısı olan bir cihazla işlem yapılabilir.
 • Vergi dairelerindeki iş yükü ve yoğunluk azalır: Elektronik beyanname ile vergi dairelerinde yığılmaların önüne geçilir.
 • Vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetler önlenir.
 • Belgelerin hazırlanması mükellef için daha kolay hale gelir.
 • Elektronik belgeler dijital ortamda uzun süre güvenle saklanabilir: Fiziksel depolama gereksinimi ortadan kalkar.

e-Beyanname zorunlu mu?

Aşağıdaki belgelerin elektronik ortamda vergi dairesine gönderilmesi zorunludur:

 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi
 • KDV beyannamesi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi
 • ÖTV beyannamesi
 • Şans oyunları vergisi beyannamesi
 • Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin düzeltme beyannameleri
 • Özel iletişim vergisi beyannamesi
 • Geçici vergi beyannamesi
 • Muhtasar beyannameler

E Beyanname Nedir (3)

e-Beyanname başvurusu nasıl yapılır?

E-Beyanname başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden yapılabilir. İnternet Vergi Dairesi, e-beyanname bölümünde e-beyanname için toplam dört tane talep formunu vatandaşlara sunmaktadır. Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’nun doldurulması gerekir.

e-Beyanname nasıl verilir?

Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Beyanname Modülü" menüsüne girerek beyanname taslağı oluşturabilir veya mevcut paketleri yükleyebilirsiniz. Beyannameler paketlendikten sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesindeki e-Beyanname bölümüne kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapmalısınız. Paket Gönderme Menüsü'nden göndermek istediğiniz paketi seçerek gönder butonuna tıklayarak e-beyannamenizi iletebilirsiniz.

e-Beyanname saysında sınır var mı?

Bir pakete ekleyebileceğiniz beyanname sayısında sınır yoktur, ancak dosya boyutu 1 MB'ı geçmemelidir. Paket sistemi, iletim için bir araçtır ve aynı paket içinde farklı vergilere, dönemlere veya vergi dairelerine ait beyannameler yer alabilir. Tek bir beyanname bile gönderecek olsanız web sitesinde paket oluşturmanız gerekmektedir.

e-beyanname nasıl gönderilir?

Beyannamelerinizi göndermek için önce paketlemeniz gerekir. Daha sonra www.gib.gov.tr adresinden erişeceğiniz e-Beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapın. Seçiniz (Browse) butonuna tıklayarak göndereceğiniz paketi seçerek, gönder butonuna basın. Paket gönderme işleminiz tamamlanmıştır.

GÖZ ATIN: Beyanname nedir, çeşitleri nelerdir? Beyanname nasıl verilir?

E Beyanname Nedir (2)

e-beyanname düzenleme programları nelerdir?

E-beyanname düzenleme programları, vergi mükelleflerinin elektronik ortamda beyannamelerini hazırlamalarına yardımcı olan yazılımlardır. Bu programlar, GİB tarafından sunulan Beyanname Düzenleme Programı (BDP) dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan edinilebilir.

JRE (Java Runtime Environment) nedir?

Beyanname düzenleme programından önce kurulması gereken bu yazılım, düzenleme programının sorunsuz çalışabilmesi için olmazsa olmazdır.

Beyanname Düzenleme Programı (BDP) nedir?

Beyannamelerin hazırlanmasında kullanılan bu program, zamanla eksikliklerin giderilmesi ve performansın artırılması amacıyla güncellenmektedir.

Beyanname Düzenleme Programı Yardım (BDP Yardım) nedir?

Bu kılavuz, BDP programına dair yardım sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve BDP içerisindeki Yardım butonuna tıklanarak ulaşılabilir.

Adobe Acrobat Reader nedir?

PDF formatındaki dosyaların görüntülenmesini sağlayan bu program, beyanname ve tahakkuk fişlerinin incelenebilmesi için gereklidir.

E Beyanname

e-Beyanname uygulamasından kimler yararlanabilir?

Şu statüdeki mükellefler e-Beyanname uygulamasından yararlanabilir:

 • İl özel idareleri
 • Avukatlar
 • Katma Bütçeli İdareler
 •  Noterler
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
 • Özerk kuruluşlar
 •  Belediye ve belediyelere bağlı iktisadi işletmeler
 •  Kamu iktisadi teşebbüsler
 •  Döner sermayeli işletmeler
 •  Serbest muhasebeciler
 •  Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
 •  Diğer kamu kurumları
 •  Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış mükellefler
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri
 • İşletmeye bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre ruhsatlı bulunan meslek mensuplarının muhasebe işlemlerini yerine getirdiği oluşumlar

e-Beyanname gönderme yetkisine kimler sahip?

e-Beyanname gönderme yetkisi, çeşitli kamu ve özel kurumlar tarafından kullanılabilir. İl özel idareleri, katma bütçeli idareler ve diğer kamu kuruluşları bu sistemi kullanabilir. Ayrıca, avukatlar, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri de e-Beyanname gönderebilir. Noterler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, özerk kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler ve belediyelere bağlı iktisadi işletmeler ile döner sermayeli işletmeler de e-Beyanname sisteminden yararlanabilir. Ayrıca, yeminli mali müşavirler ile tasdik sözleşmesi imzalayanlar ve muhasebe işlemlerini 3568 sayılı kanun gereğince ruhsatlı olan bağımlı çalışanların yaptığı oluşumlar da e-Beyanname gönderebilir.

e-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Beyanname başvurusunda bulunmak için ilk adım, ‘Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’nun doldurulmasıdır. Bu formun doldurulmasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili form, ebeyanname.gib.gov.tr adresinden temin edilebilir. Aracılık talep formunda, mükellefe ait detaylı bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi istenir.

e-Beyanname nasıl hazırlanır?

e-Beyanname belgesini hazırlamak için belirli yazılımlar gereklidir: Java Runtime Environment, Beyanname Düzenleme Programı ve Adobe Acrobat Reader. Java Runtime Environment, e-Beyanname formatının çalıştırılmasına olanak tanır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sağlanan Beyanname Düzenleme Programı, çeşitli e-Beyanname işlemlerini yapabilmeyi sağlar. Adobe Acrobat Reader ise PDF formatındaki dosyaların görüntülenmesine imkân tanır. Bu yazılımlar yüklendikten sonra, ilgili alanlar doldurularak e-Beyanname, GİB'in web sitesine yüklenir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, beyanname işleme alınır ve kontrol edilir. Herhangi bir hata bulunmadığı takdirde, e-Beyanname onaylanır.

E Beyanname Nedir (1)

e-Beyanname ile hangi belgeler gönderilir?

Elektronik ortamda gönderilmesi gereken beyannameleri aşağıda listeledik:

 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi
 • KDV beyannamesi
 • ÖTV beyannamesi
 • Muhtasar beyannameler
 • Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin düzeltme beyannameleri
 • Geçici vergi beyannamesi
 • Özel iletişim vergisi beyannamesi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi
 • Şans oyunları vergisi beyannamesi

e-Beyanname nasıl gönderilir?

e-Beyanname göndermek için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • Beyanname Düzenleme Programı ile Beyanname Hazırlama: İlk olarak, Beyanname Düzenleme Programı kullanılarak e-Beyanname belgesi hazırlanır ve paketlenir.
 • gib.gov.tr Web Sitesine Giriş: Paketlenen e-Beyanname, gib.gov.tr web sitesine yüklenmelidir. Bunun için kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapılır.
 • Paket Gönderme İşlemi: GİB web sitesinde 'Paket Gönderme' bölümü seçilir ve paketlenmiş e-Beyanname yüklenir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra e-Beyanname’nin onaylanması beklenir.

Hatalı gönderilen e-Beyannameler nasıl düzeltirilir?

Hatalı gönderilen e-Beyannameleri düzeltmek için ‘Düzeltme Beyannamesi’ kullanılır. Aşağıdaki adımları izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

 • Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi Doldurma: İlk olarak GİB web sitesinde yer alan ‘Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ doldurulur.
 • Düzeltme Beyannamesi Oluşturma: Dilekçeyi doldurduktan sonra Düzeltme Beyannamesi elektronik ortamda oluşturulur. Bu beyannamede, hatalı beyannamede yer alan hatalar ve doğru bilgiler belirtilmelidir. Eğer iki beyanname arasında vergi farkı varsa, bu farka ilişkin tahakkuk fişi düzenlenir.

e-Beyanname kurulumu nasıl yapılır?

Öncelikle, programları indirdiğiniz web sayfasında detaylı bir kurulum dokümanı bulunduğunu belirtelim. Bu dokümandaki adımları takip ederek, kolaylıkla bilgisayarınıza kurulum yapabilirsiniz.Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için bazı sistem gereksinimlerini karşılıyor olmanız gerekmektedir. İşte bu gereksinimlerin detayları:

 • Bilgisayarınızın en az 256 MB RAM ve Pentium-III işlemciye sahip olması gerekmektedir.
 • Bilgisayarınızda Windows işletim sisteminin kurulu olması gerekmektedir.
 • JRE 1.4. (Java Runtime Environment) programının bilgisayarınıza yüklü olması gerekmektedir.
 • Bu adımları izleyerek, e-beyanname programını sorunsuz bir şekilde kurabilirsiniz.

E Beyanname 2

e-Beyanname işletmelere ne gibi avantajlar sağlar?

e-Beyanname işletmelere pek çok avantaj sunar. Elektronik beyanname kullanımının çevresel katkısından iş gücü tasarrufuna, zaman yönetiminden işlemlerin hızına kadar birçok faydası bulunmaktadır.

e-Beyanname ile tonlarca kağıt masrafından kurtulabilir, mürekkep ve iş gücü tasarrufu sağlayabilirsiniz. Vergi dairesindeki yoğunluğu azaltarak işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Beyannameleri elektronik ortamda hazırlayarak kağıt depolama maliyetinden tasarruf edebilir ve 5 yıl boyunca saklanması gereken beyannameler için depolama masraflarından kaçınabilirsiniz. Ayrıca beyannameleri sunmak için vergi dairesine gitmek zorunda kalmayarak ulaşım ve iş günü harcamalarından da tasarruf sağlayabilirsiniz.

e-Beyanname düzenlemek için gereken programları nereden indirebilirim?

Gerekli işletim sistemi, JRE, BDP ve Adobe Acrobat Reader güncel versiyonlarını beyanname düzenleyeceğiniz bilgisayara indirdikten sonra, beyanname düzenlemek için gereken tüm programları Gelir İdaresi Başkanlığı adresinden indirebilirsiniz.

e-Beyanname vermeme cezası ne kadar?

Elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında uygulanacak ceza 11.800 TL'dir.

Geriye dönük KDV beyannamesi düzeltmesi nasıl yapılır?

Geriye dönük KDV beyannamesi düzeltmesi yapılırken hatalı beyanname ve son beyanname arasında başka beyannameler varsa her bir beyanname için düzeltme beyannamesi yapılması gerekir. Geriye dönük beyannameler kanuni dönem dışında olduğu için usulsüzlük cezası uygulanır.

Soru Işareti-1

SIK SORULAN SORULAR:

e-Beyanname ile işlemler kaç günde tamamlanır?

Elektronik beyanname süreci manuel işlemlere göre daha hızlıdır. Ancak tamamlanma süresi ülke ve işlem türüne göre değişiklik gösterir.

e- Beyanname verilmezse ne olur?

Beyannameler iki farklı şekilde teslim edilmektedir. Bu yöntemlerden ilki kağıt üzerinde, diğeri ise elektronik ortamda gerçekleşir. Bazı beyannameler ise yalnızca elektronik ortamda verilmek zorunda olabilir. Eğer ilgili beyannameler verilmezse, uygulanabilecek üç farklı beyanname cezası bulunur.

Bu cezalar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Usulsüzlük cezası
 • Vergi cezası
 • Kaçakçılık cezası

Tahakkuk fişi nasıl görüntülenir?

Tahakkuk fişleri e-Devlet üzerinden ve GİB web sitesi üzerinden görüntülenebilir. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘Tahakkuk Bilgileri Sorgulama’ bölümü seçilir. Bu ekranda gerekli bilgileri girdikten sonra onaylanmış tahakkuk fişleri ve bilgileri görüntülenir. İncelenmek istenen tahakkuk fişi seçilir ve görüntülenir.

Kaynak: HABER MERKEZİ