2024 yılı içinde gerçekleştirilen incelemelerde, gençlik bakımlarının nasıl yapılması gerektiği ve gelecekte ana meşçereyi oluşturacak ağaçların gelişimini sağlamak için dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız ve Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner tarafından yapılan denetimlerde, ışık ve boşaltma kesimi sırasında genç fidanların zarar görmemesi için uygulamanın vejetasyon mevsimi dışında yapılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Bu önlemler, ormanların sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA