Dünya klasikleri arasında yer alan H.G. Wells'in "Zaman Makinesi" adlı eseri, Victoria dönemi Londra'sında yaşayan bir bilim insanının zamanda yolculuk yaparak geleceğin İngiltere'sini keşfettiği bir bilimkurgu klasiğidir. Bu eser, zamanın ve gelişmenin anlamını sorgularken, toplumsal adaletsizliğin gelecekte ne gibi felaketlere yol açabileceği konusunda bir uyarı niteliği taşır. Kitap, gelecekteki ayrıcalıklı Eloi ve yeraltında yaşayan, hortlaksı Morlock'lar gibi iki farklı insan türü arasındaki uçurumu gözler önüne serer. Wells, eserinde Victoria dönemi İngiltere'sindeki sınıf farklılıklarını keskin bir eleştiriyle işlerken, bu farklılıkların gelecekteki olası sonuçlarına dikkat çeker. Ayrıca, "Zaman Makinesi" günümüzde de güncelliğini koruyan bir öngörüye sahiptir. Özellikle çevresel felaketlere ve gezegenin kaderine ilişkin kaygıları ele almasıyla, eskatolojik bir boyut taşır. Bu özelliğiyle, bilimkurgu edebiyatının temel eserlerinden biri olarak kuşaklar boyunca okuyucuları etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir.

102E3E872D9C81E37C08Ca305D12F990

Zaman Makinesi Kitabı Konusu Nedir?

H.G. Wells'in "Zaman Makinesi" adlı ünlü bilim kurgu romanı, 1895 yılında yayımlanmıştır ve zaman yolculuğu temalı ilk eserlerden biri olarak bilinir. Victoria dönemi İngiltere'sinde geçen bu roman, varlıklılar ile yoksullar arasındaki derin uçuruma keskin eleştiriler getirir. Wells, eserinde toplumsal adaletsizliğin sürmesi halinde insanlığı bekleyen potansiyel felaketlere dair okuyucusunu uyarırken, tarihin ve gelişmenin anlamını sorgular. "Zaman Makinesi"nin bu özellikleri onu zamanının ötesinde bir eser yapmıştır. Günümüzde hala güncelliğini koruyan bu eser, bilim kurgu edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir ve insanlık tarihindeki adaletsizliklerin ve sosyal eşitsizliklerin olası sonuçlarına dair derin düşüncelere sevk eder.

Zaman Makinesi Kitabı Kısa Özeti

H.G. Wells'in "Zaman Makinesi" adlı eseri, zaman yolculuğu kavramını ve insanlık üzerinde zamanın etkilerini işleyen etkileyici bir bilim kurgu klasiğidir. Eser, bir bilim adamı olan Zaman Gezgini'nin perspektifinden anlatılır. Zaman Gezgini, icat ettiği Zaman Makinesi'ni dost meclisindeki aydınlarla paylaşır; ancak onların çoğu zaman yolculuğunun mümkün olmadığına inanır ve Zaman Gezgini'nin iddialarını ciddiye almaz. Zaman Gezgini, makinesini tamir ettikten sonra 802.701 yılına gider ve burada insan yerine mini boyutlu, mutlu ve kaygısız bir yaşam süren Eloi adlı varlıklarla dolu bir dünya keşfeder. Eloi'ler, temel güvenlik konularından bile korkan, çocuksu hareketler sergileyen ve toplu gruplar halinde yaşayan varlıklardır. Zaman Gezgini, Eloi'lerle iletişim kuramaz çünkü onların dillerini bilmez; ancak ilgilerini çeker. Kendi zamanının dışındaki bu yeni dünyayı anlamaya çalışan Zaman Gezgini, keşif yapmaya karar verirken Zaman Makinesi aniden kaybolur. Makinesini geri bulmaya çalışan Zaman Gezgini, dil engeli ve Eloi'lerin dikkatsizliği yüzünden zorluklarla karşılaşır. Weena adlı bir Eloi'yi denizden kurtararak onunla bağ kurar ve zaman geçirmeye başlar. Ancak Morlock adlı korkunç yaratıkların Zaman Makinesi'ni çaldığını keşfeder. Makinesini kurtaran ama bu uğurda Weena'yı kaybeden Zaman Gezgini, artık evine dönmeye karar verir. Ancak eve dönmeye çalışırken, daha ileri bir zamana ışınlanır ve dünyanın sürekli değiştiğini, üzerindeki canlı türlerinin evrildiğini görür. Bu deneyim, Zaman Gezgini'ne insanlığın geçmişini, geleceğini ve zamanın doğasını derinlemesine sorgulatan bir yolculuk sunar. H.G. Wells'in "Zaman Makinesi", Victoria dönemi İngiltere'sindeki toplumsal adaletsizlikleri ve insanlığın olası gelecekteki kaderini sorgulayan derin bir eser olarak bilim kurgu edebiyatının önde gelen yapıtlarından biri olarak kabul edilir.

Kaynak: haber merkezi