Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlandı. Bu planın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Diyanet İşleri Bakanları ile çeşitli bakanlık temsilcilerinden ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililerden oluşuyor.

Bu kurul, aileye yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi için çalışma grupları oluşturacak. Ayrıca, Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak. Yerel düzeyde etkinliğin artırılması için ise tüm illerde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak.

Bu çerçevede, valiliklerin himayesinde aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak.

Kaynak: AA