Cuma günleri, birçok inanç ve kültürde özel bir anlam taşır. İslam dünyasında Cuma namazı, müminlerin topluca bulunduğu, dua ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir an olarak kabul edilir. Cuma günü dilek duası: Cuma günü okunabilecek dualar hangileri? Ancak Cuma günü, sadece namazla sınırlı kalmaz; aynı zamanda özel duaların okunduğu, dileklerin yükseldiği bir zaman dilimidir. Siz de Cuma günü hangi duaları okuyabileceğinizi merak ediyor musunuz? İşte, bu sorunun cevaplarını keşfetmek için adım adım rehberimiz. İşte detaylar...

Cuma günü dilek duası: Cuma günü okunabilecek dualar hangileri?

Allah Teala, her ümmete haftanın bir gününü ibadet ve toplanma günü olarak belirlemiştir. Ümmet-i Muhammed için bu gün Cuma günüdür. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma gününün önemine ve faziletine şu hadisleriyle işaret buyurmuşlardır:

"Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem (aleyhisselam) Cuma günü yaratıldı, Cuma günü cennete koyuldu, Cuma günü dünyaya indirildi. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır."
Cuma gününde özel bir icabet saati vardır. Peygamberimiz, "Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir." demiştir. Peki, Cuma'daki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor? Peygamberimiz ne demiştir? Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir.

Cuma gününde duaların kabul olduğu vakitle ilgili bir rivayette şöyle deniliyor: "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir." dediği belirtiliyor.

Cuma gününde duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir. Kim bu duayı okursa ve okuduğu vakit de cuma saati vaktiyse (cuma günü duaların kabul olduğu vakit) kişinin yaptığı tüm dualar kabul edilir. İşte o dua:

Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram.
ANLAMI: İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram. Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

Allah Resulü’nden müjde Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla duâ edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duâsını yapmış oldu.

Cuma günü okunacak rızık duası şöyle: Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası: Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Cuma günü okunacak dilek duası İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır. 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur. Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Kısmet açılması için okunacak dualar Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor: ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

Hastalıkların şifası için okunacak dualar Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi: Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame Manası: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina. Manası: “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

Kaynak: Haber Merkezi