Bir borç nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri belirtilen mallar satışa sunulmuştur. Bu malların detaylı görsellerine, artırma şartlarına ve ayrıntılı açıklamalara ulaşmak için 2022/346 TLMT. sayılı dosya numarasıyla esatis.uyap.gov.tr adresine erişebilirsiniz.

Satışa sunulan taşınmazın detayları aşağıda belirtilmiştir:

**Taşınmazın Detayları:**

- Cinsi: Tarla vasfındaki taşınmaz, 15/32 hisse payı
- Mahiyeti: Tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip arazi, meyilli orta toprak derinliği, çam ağaçları ve makilerle kaplı
- Bulunduğu Yer: Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Fındıklı Köyü, 117 Ada 1 Parsel, Karaağaç Mevki
- Yüzölçümü: 27.055,32 m2
- İmar Durumu: Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, Çanakkale Gelibolu 17. ETBAR Gelibolu Yarımadası 1. kısım sit alanı içerisinde, nitelikli doğal koruma alanı içerisinde ve 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çevre düzeni planı içerisinde Orman Alanı gösterimindedir.
- Adresi: Fındıklı Köyü Karaağaç Mevki 117 Ada 1 Parsel Gelibolu / ÇANAKKALE
- Muhammen Kıymet: 887.752,60 TL
- KDV Oranı: %10
- Kaydındaki Şerhler: 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. Çanakkale Kadastro Müdürlüğü Nitelikli Doğa Koruma Alanı beyanları mevcuttur.

**Artırma Bilgileri:**

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 11:50
   Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 11:50

Red Z3 Hatası Nedir? Red Z3 Hatası Nasıl Çözülür? Red Z3 Hatası Nedir? Red Z3 Hatası Nasıl Çözülür?

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/01/2024 - 11:50
   Bitiş Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 11:50

Kaynak: Haber Merkezi