Büyükşehir Belediye meclislerinin işleyişi ve üyelerin seçilme usulleri, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Belediye meclis üyelerinin kaç oyla seçildiği, demokratik süreçlerin nasıl işlediğine dair merak uyandıran temel sorulardan biri haline geldi. Bu konudaki bilgi eksikliğini gidermek isteyenler, yerel yönetimlerdeki temsiliyetin detaylarını araştırıyor ve bilinçlenme sürecine önem veriyor. Bizde haberimizde Büyükşehir Belediye meclisi nasıl oluşur? Belediye meclis üyesi kaç oyla seçilir? Detaylar haberimizde!

Büyükşehir Belediye meclisi nasıl oluşur?

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Meclis Üyelerinin Belirlenmesi:

 • Belediye Meclisi Üye Sayısı: Büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle tespit edilecek toplam sayı kadar üyeden oluşur.
 • Üyelerin Seçimi: Büyükşehir belediye meclisi üyeleri, genel yerel seçimlerde, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların ilçe seçim çevreleri itibarıyla her parti ve bağımsız adaylara göre aldığı oy oranlarına göre, her ilçe için ayrı ayrı nispi temsil sistemi ile belirlenir.
 • Doğal Üyeler: Büyükşehir sınırları içindeki diğer belediyelerin başkanları da büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Meclis Üyelerinin Görev Süresi:

 • Büyükşehir belediye meclisi üyelerinin görev süresi, seçildikleri tarihten itibaren beş yıldır.

Meclisin Görev ve Yetkileri:

 • Büyükşehir belediyesinin görev ve yetkileri ile ilgili kararları almak,
 • Büyükşehir belediyesinin yıllık bütçesini ve kesin hesabını yapmak,
 • Büyükşehir belediyesinin borçlanma ve varlık satışı işlemlerine karar vermek,
 • Büyükşehir belediyesinin işletmelerini kurmak, kuruluşlarına iştirak etmek,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yapılacak imar planlarını yapmak ve onaylamak,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde verilecek yapı ruhsatlarını onaylamak,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yapılacak kamulaştırmalara karar vermek,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki park, bahçe, yeşil alan ve diğer sosyal tesislerin plan ve projelerini yapmak ve uygulamak,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki toplu taşıma hizmetlerini düzenlemek ve işletmek,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki eğitim, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri yürütmek,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki çevre koruma ve temizlik işlerini yürütmek,
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki diğer kamu hizmetlerini yürütmek.

Belediye meclis üyesi kaç oyla seçilir?

Belediye meclis üyeleri nispi temsil sistemi ile seçilir. Bu sistemde, her siyasi parti ve bağımsız aday, aldığı oy oranında mecliste sandalye kazanır.Bir belediye meclis üyesinin kaç oyla seçileceği, o belediyenin nüfusuna ve meclis üye sayısına bağlıdır.Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belirlenen asıl üye sayıları şöyledir:

 • Nüfusu 10,000'e kadar olan beldelerde 9 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 10,001 ile 20,000 arasında olan beldelerde 11 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 20,001 ile 50,000 arasında olan beldelerde 15 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 50,001 ile 100,000 arasında olan beldelerde 25 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 100,001 ile 250,000 arasında olan beldelerde 31 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 250,001 ile 500,000 arasında olan beldelerde 37 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 500,001 ile 1,000,000 arasında olan beldelerde 45 asıl üye bulunacak.
 • Nüfusu 1,000,000'dan fazla olan beldelerde 55 asıl üye bulunacak.

Ayrıca, her bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılacak. Bu hesaplama sonucunda geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, üye tahsisinde hesaba katılmayacaklar.

Kaynak: HABER MERKEZİ