Aşağıda cins, miktar ve değerleri belirtilen malların satışına ilişkin ayrıntılı görseller, artırma şartları ve detaylı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ dosya numarasıyla erişim sağlanabilir.

**Satılmasına karar verilen taşınmazın ayrıntıları şu şekildedir:**

**Taşınmazın Özellikleri:**
- İl: Bursa
- İlçe: Yıldırım
- Mahalle: Selçukbey
- Ada: 2376
- Parsel: 11
- Yüzölçümü: 93,97 m²
- Arsa Payı: Tam
- Ana taşınmaz niteliği: Bahçeli Kargir Bina
- Adres: Selçukbey Mahallesi 5. Kanal Sokak No:5 Yıldırım/BURSA
- İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 2 kat konut bölgesinde bulunmaktadır. Ayrıca onaylı parselasyon planına göre arka cephesinde bulunan 10 sayılı parsel ile birleşerek tevhidli imar durumu mevcuttur.
- Kıymet: 681.680,00 TL
- KDV Oranı: %1
- Kaydındaki Şerhler: Dosyasına bakılabilir.

Aydın baraj doluluk oranları 5 Aralık 2023: Aydın barajlarda doluluk oranı nedir? Aydın baraj doluluk oranları 5 Aralık 2023: Aydın barajlarda doluluk oranı nedir?

**Artırma Bilgileri:**
1. Artırma:
   - Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:25
   - Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 10:25
2. Artırma:
   - Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2024 - 10:25
   - Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2024 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126) hükümleri gereğince ilan edilmiştir. (*) İlgililer tabiri, irtifak hakkı sahiplerini de içermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi