**Satışa Konu Taşınmazın Detayları:**
* Cinsi: Bahçe niteliğinde, 732,39 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz.
* Yapı Özellikleri: Koru Yolu Mevkii'nde, Konya İli, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi'nde bulunan 147 Ada, 23 Parsel numaralı taşınmaz, tapuda bahçe niteliğindedir. 147 ada 25 parselde bulunan 130 m² taban alanlı tek katlı 3A yapı nitelikli yapının 55 m²'lik kısmı 147 ada 23 parsele tecavüzlüdür. Dış cephesi sıvalı ancak boyasızdır. İçerisinde 3 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 lavabo-tuvalet bulunmaktadır. Isıtma soba ile sağlanmaktadır. Ahşap oturtma çatısı kiremit kaplıdır.
* Adresi: Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi, No:34 Akşehir/Konya.
* İmar Durumu: İmar planı içinde bitişik nizam konut alanı ve kısmen yol olarak kayıtlıdır.
* Muhammen Kıymeti: 750.000,00 TL.
* KDV Oranı: %20.
* Kaydındaki Şerhler: Uygulama imar planı içinde bitişik nizam konut alanı ve kısmen yol olarak kayıtlıdır.

**Artırma Bilgileri:**
**1. Artırma**
* Başlangıç Tarihi ve Saati: 14/11/2023 - 10:18.
* Bitiş Tarihi ve Saati: 21/11/2023 - 10:18.

**2. Artırma**
* Başlangıç Tarihi ve Saati: 11/12/2023 - 10:18.
* Bitiş Tarihi ve Saati: 18/12/2023 - 10:18.

İstanbul'da kaç tane fay hattı var? İstanbul'da hangi faylar var? İstanbul deprem riskli ilçeleri 2023 İstanbul'da kaç tane fay hattı var? İstanbul'da hangi faylar var? İstanbul deprem riskli ilçeleri 2023

Satış işlemi, İcra ve İflas Kanunu'nun 114. ve 126. maddelerine göre gerçekleşecektir. İlgililer, taşınmazın ayrıntılı görsellerine ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişebilirler. İrtifak hakkı sahipleri de ilgililer kapsamında değerlendirilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi