1. NO'LU TAŞINMAZIN

**Özellikleri:**
- **Cinsi:** Arsa
- **Yeri:** Çanakkale ili Merkez – Barboros Mahallesi 1222 ada 2 parsel
- **Yüzölçümü:** 1.733 m²
- **Önemli Vasıfları:** Çanakkale Troya Caddesine yakın olup çevresinde işyerleri, yurtlar, meskun mahaller bulunmaktadır.
- **Muhammen Kıymeti:** 8.665.000 TL

**Adresi:** 1222 Ada 2 Parsel

**İmar Durumu:** Çanakkale Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda; 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına göre ayrık ikiz nizam 4 kat konut alanı içinde kaldığı belirtilmiştir.

Melih Kalkan kimdir? Melih Kalkan ne zaman, neden öldü? Melih Kalkan kimdir? Melih Kalkan ne zaman, neden öldü?

**KDV Oranı:** %10

**Kaydındaki Şerhler:**
- 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz.
- Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.
- 2565 sayılı kanunun 28. maddesi gereği belirtilen alan içinde kalmaktadır ve tapu kayıtlarında 19/03/1990 tarih ve 1005 yevmiye nolu ipotek alacaklısı Ali Şahin Erciyes olan 5.000.000 TL ipotek alacağı şerhleri ile birlikte satılacaktır.

**Artırma Bilgileri:**

**1. Artırma:**
- **Başlangıç Tarih ve Saati:** 14/12/2023 - 14:02
- **Bitiş Tarih ve Saati:** 21/12/2023 - 14:02

**2. Artırma:**
- **Başlangıç Tarih ve Saati:** 17/01/2024 - 14:02
- **Bitiş Tarih ve Saati:** 24/01/2024 - 14:02

Kaynak: Haber Merkezi