Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Afyonkarahisar ve Konya’da yayımlanan birer gazetenin Asgari Satış Fiyatı şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,
Ardahan’da yayımlanan bir gazetenin sevk edilen ilanı okunaklı şekilde yayımlamaması ve sayfa düzeni şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Artvin’de yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni ve Baskı Esasları şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 4 gün,
Antalya’da yayımlanan 3 gazete ile Siirt’te yayımlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,
Batman’da yayımlanan bir gazetenin sevk edilen ilanı eksik yayımlaması sebebiyle 7 gün,
Bayburt’ta yayımlanan bir gazetenin Baskı Esasları ile Asgari Satış Fiyatı şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,
Edirne’de yayımlanan bir gazetenin Künye ve Zorunlu Bilgiler, Sayfa Düzeni ve Baskı Esasları şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 5 gün,
İstanbul’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin İçerik, Mahreç Kullanımı ve Asgari Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,
Çanakkale’deki bir internet haber sitesinin sevk edilen ilanı zamanında yayımlamaması sebebiyle 7 gün,
Sakarya’daki bir internet haber sitesinin Künye ve İletişim Bilgileri ile “İnternet Haber Sitelerinin Teknik Olarak Uyması Gereken Kurallar” başlıklı Tamimde belirtilen Künye Sayfası kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Isparta’daki bir internet haber sitesinin Asgari Kadro ve Asgari Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,
Sakarya’daki bir internet haber sitesinin Kadro şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Uşak’taki bir internet haber sitesinin Resmî İlanların Yayımlanmasına Dair Tebliğ’de belirtilen hükümleri ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kırıkkale’deki birer internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün
süreyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Alan adı değişikliği talebi

Toplantıda bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi de görüşülerek karara bağlandı. Ankara’daki bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği yapmasına izin verildi.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 26 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 26 basın mensubunun her birine 12.000 Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 312.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Bülten