Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, süreli yayınların isim ve alan adı değişikliği talepleri, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Antalya ve İzmir’de yayımlanan birer gazetenin sevk edilen ilanları mevzuata uygun şekilde zamanında yayımlamamaları sebebiyle 7’şer gün, 
Giresun’da yayımlanan üç gazete ile Antalya ve Muğla’da yayımlanan birer gazetenin Teslim Yükümlülüğü şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,
Elazığ’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma, Asgari Satış Fiyatı ve Komisyon Oranı, Asgari Fiili Satış ve Kadro şartlarını ihlal etmesi ve Kurum aracılığı olmaksızın ilan yayımlaması sebebiyle 12 gün,
İstanbul’da yayımlanan bir gazetenin Kurum aracılığı olmaksızın ilan yayımlaması sebebiyle 3 gün,
İzmir, Denizli ve Mersin’de yayımlanan birer gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmeleri sebebiyle 1’er gün,
İzmir’de yayımlanan bir gazetenin Künye şartını ihlal etmesi sebebiyle 1 gün,
İzmir’de yayımlanan bir gazetenin İçerik şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Kırklareli’de yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni ve Baskı Esasları şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 4 gün,
Ordu’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Samsun’da yayımlanan bir gazetenin Bayi Satışında Asgari İade Adedi şartını ihlal emesi sebebiyle 3 gün,
Tunceli’de yayımlanan bir gazetenin İçerik ve Baskı şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,
Van’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma ve Kadro Bildirim şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,
Antalya’daki bir internet haber sitesinin sevk edilen ilanı zamanında yayımlamaması sebebiyle 7 gün,
Balıkesir’deki bir internet haber sitesinin İçerik şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Balıkesir’deki bir internet haber sitesinin Kadro Bildirim şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Giresun ve İstanbul’daki birer internet haber sitesinin ‘Teknik Olarak Uyması Gereken Kurallar’ başlıklı Tamimde bahsedilen haberlere ait ‘İçerik’ şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,
Kayseri’deki bir internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik ve Mahreç Kullanımı şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Kurum Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2024 tarihli kararı da göz önünde bulundurulup Asgari Ziyaretçi Trafik şartına ilişkin ihlali müeyyide kapsamı dışında bırakılarak Mahreç Kullanımı şartını ihlali sebebiyle 3 gün,
Kırklareli’deki bir internet haber sitesinin İçerik, Mahreç Kullanımı ve Arşiv Bulundurma şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 9 gün,
Mersin’deki bir internet haber sitesinin künye sayfası adresini Kuruma zamanında bildirmemesi sebebiyle 3 gün,
Ordu’daki bir internet haber sitesinin Asgari Kadro şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,
Osmaniye’deki bir internet haber sitesinin Kadro Bildirim ve Asgari Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,
Van’daki bir internet haber sitesinin Asgari Haber Sayısı ve Asgari Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Kurum Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2024 tarihli kararı da göz önünde bulundurulup Asgari Ziyaretçi Trafik şartına ilişkin ihlali müeyyide kapsamı dışında bırakılarak Asgari Haber Sayısı şartını ihlali sebebiyle 3 gün
süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu, Mersin’deki iki internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik şartına ilişkin ihlallerini, 26 Nisan 2024 tarihinde aldığı kararı da göz önünde bulundurmak suretiyle müeyyide kapsamı dışında bıraktı.

Toplantıda ayrıca, Erzincan’da yayımlanan bir gazete hakkında alınan karar görüşülerek, resmi ilan yayımlama hakkının 20 Ağustos 2024 tarihine kadar kesilmesine karar verildi.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

Isparta’da yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Defter Tutma, Baskı Esasları, Dağıtım Esasları ile Bayi ve Abone Satış şartlarını ihlal etmesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 12 gün,
İzmir’de yayımlanan iki gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmelerine dair haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedilerek 3’er gün,
Rize’de yayımlanan bir gazetenin Kurum aracılığı olmaksızın ilan yayımlaması sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,
Sakarya’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,
Batman’daki bir internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı şartını ihlal etmesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,
Elazığ’daki bir internet haber sitesinin Asgari Kadro şartını ihlal etmesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,
İzmir’deki bir internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik şartını ihlal etmesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,
Manisa’daki bir internet haber sitesinin Yayında Süreklilik şartını ihlal etmesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün
süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Denizli’deki bir internet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkının verilmemesine dair hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz da reddedildi.

Süreli yayınların isim ve alan adı değişikliği talepleri

Toplantıda gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adı değişikliği talepleri de görüşülerek karara bağlandı. Ankara ve Kırıkkale’de yayımlanan birer gazete ile Diyarbakır’daki bir internet haber sitesinin isim ve alan adı değişikliği yapmalarına izin verildi.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 25 basın mensubunun her birine 12.000 Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 300.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Bülten