Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye'nin ekonomik geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Şimşek'in açıklamaları, ülkenin ekonomik istikrarını koruma ve büyüme hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bakan Şimşek, öncelikli hedeflerinden birinin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek olduğunu belirtti. Bu hedefe ulaşmak için sıkı para politikaları, seçici kredi politikaları ve gelirler politikalarının yanı sıra kamuda harcama kontrolünün artırılacağını açıkladı. Tasarrufun ön planda tutulması, ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadelenin başarılması için kritik bir adım olarak öne çıktı.

Ayrıca, Şimşek'in vurguladığı diğer bir nokta da Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yapılacak yapısal reformlardı. OVP'nin güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceğini belirten Bakan Şimşek, bu reformlar aracılığıyla ekonomide dönüşümün gerçekleştirilerek verimlilik ve rekabet gücünün artırılacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarında önemli bir diğer vurgu da ekonomik büyüme ve refah artışının toplumun tüm kesimlerine yayılmasıydı. Sürdürülebilir büyümenin hedeflendiği ve elde edilecek refah artışının adil bir şekilde paylaşılacağına dair taahhütler, ekonomik politikaların sosyal boyutunun da önemini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi