Ayni yardım nedir? Özellikle kriz dönemlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ayni yardımlar, temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Ayni yardımlar, para yardımı yerine doğrudan gıda, giyecek, yakacak gibi malzemelerin temin edilmesini ifade eder. Sosyal yardımlaşmanın önemli bir unsuru olan ayni yardımlar hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreçlerini öğrenmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

Ayni Yardim Nedir (1)-3

Ayni yardım nedir? 

Ayni yardım, ihtiyaç sahiplerine maddi veya manevi destek sağlamak amacıyla yapılan bir yardım türüdür. Bu yardımlar genellikle nakit para yerine doğrudan ihtiyaç duyulan mal veya hizmetlerin sağlanması şeklinde gerçekleştirilir. Örneğin gıda, giysi, barınma veya eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan yardımlar ayni yardım kapsamına girer.Bireysel olarak yapılabileceği gibi, şirketler de içerisinde çalışanlarına çeşitli şekillerde ayni yardımlarda bulunabilirler. Bu sayede ihtiyaç sahiplerine daha etkili ve doğrudan destek sağlanabilir.

Ayni yardım avantajları nelerdir?

Ayni yardımların vergisel avantajları, kuruluşlar için önemli teşvikler ve fırsatlar sunar. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ayni yardımlar, vergi beyannamelerinde belirli indirimlerden yararlanma imkanı sağlar. Bu indirimler, kuruluşların beyan ettikleri karın %5'ine kadarıyla sınırlıdır ve kurumların sosyal sorumluluklarını yerine getirirken vergisel avantajlardan da faydalanmalarını sağlar. Ayni yardımlar ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapıldığında da vergi avantajları sunar; örneğin gıda, giyim veya sağlık malzemeleri gibi ihtiyaçların karşılanmasında yapılan yardımlar vergi indirimlerine tabi olabilir. Çalışanlara yapılan ayni yardımlar ise gelir vergisi açısından ücret olarak değerlendirilir ve işverenler için kurum kazançlarından indirim sağlar. Son olarak, ayni yardım yapan kuruluşların bağışları da vergi beyannamelerinde indirimli olarak gösterilebilir, bu da kuruluşların vergi yükümlülüklerini azaltmalarına olanak tanır. Bu vergisel avantajlar, kuruluşların sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik ederken toplumsal fayda sağlamalarına ve olumlu bir imaj oluşturmalarına yardımcı olur.

Ayni yardım zorunlu mudur? 

Ayni yardım konusu, özellikle çalışanlar arasında işverenler tarafından sunulan bu yardımların zorunlu olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bu konuyu netleştirmek için öncelikle İş Kanunu'nda tanımlanan ücret türlerini anlamak gerekiyor.

Kanun çerçevesinde çalışana verilen ücret, asıl ücret ve giydirilmiş ücret olarak ikiye ayrılır. Asıl ücret, çalışanın emeği karşılığı olarak aldığı maaşı ifade eder ve bu ödemenin para ile yapılması ve farklı bir şekilde değiştirilmemesi gereklidir. Giydirilmiş ücret ise, asıl ücrete ek olarak yapılan ayni yardım, prim veya ikramiyeler gibi ödemeleri içerir. Giydirilmiş ücret kalemleri iş sözleşmesine ve işverenin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu detaylardan da anlaşılacağı üzere, işverenlerin çalışanlara yaptığı giydirilmiş ücret ödemeleri zorunlu değildir. Dolayısıyla işverenlerin yasal olarak zorunlu bir ayni yardım yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.Ancak, işverenler iş sözleşmesinde belirtilen ayni yardımları yapmakla yükümlüdürler. Eğer iş sözleşmesinde belirtilen ayni yardım bulunuyorsa, işveren bu yardımı çalışanına sunmak zorundadır.

Ayni yardım tek seferlik mi?

Ayni yardımlar iş sözleşmelerinde düzenlenerek sürekli bir ödeme olarak planlanabilir veya işverenin kararına bağlı olarak tek seferlik olacak şekilde düzenlenebilir. İşverenin yasal olarak böyle bir zorunluluğu olmadığı gibi toplu iş sözleşmeleri ile bu yardımın yasal zorunluluk kapsamına alınması mümkündür.

Ayni Yardim Nedir (1)

Ayni yardım nasıl alınır?

İş hayatında ayni yardım, iş sözleşmesinde belirtilmediği sürece genellikle işverenin takdirine bağlıdır. Ancak işverenler, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla özellikle özel günlerde çeşitli ayni yardımlar yapmayı tercih edebilirler. Bu nedenle bir iş yerinde çeşitli türlerde ayni yardımlarla karşılaşmak mümkündür.

Ayni yardım türleri nelerdir?

Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan mal veya hizmet yardımları genellikle ayni yardım olarak kabul edilir. Örneğin, bir etkinlik bileti hediye edilmesi veya yılbaşı sepetleri gibi özel zamanlarda hazırlanan hediyeler ayni yardım kapsamında değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra iş yerlerinde çalışanlara sunulan diğer ayni yardım türleri şunlardır:

 • Gıda yardımı
 • Kıyafet yardımı
 • İş yerinde servis imkanı
 • İş yerinde sunulan yemek hizmeti
 • Yemek kartı ile yapılan yemek yardımı
 • İşverenin mülkiyetindeki konutların temini

Bu tür yardımların ortak noktası, nakit para yerine mal veya hizmet şeklinde sağlanmalarıdır. Başka herhangi bir mal veya eşyanın doğrudan çalışana sunulması da ayni yardım olarak kabul edilebilir.

Ayni yardım kaç ayda bir verilir?

Ayni yardımların kaç ayda bir verileceği ile ilgili özel bir kısıtlama yoktur. Ramazan ve Kurban gibi dönemsel ayni yardımlar, yılın belirli bir döneminde verilir. Aylık olarak verilen ayni yardımlar ise her ay verilebilmektedir. İşveren ile çalışanlar arasında toplu iş sözleşme varsa değişiklikler söz konusu olabilir. Örneğin sözleşmede her ay ayni yardım yapılacağı belirtilebilir. 

“Ayni Olarak Ödemek” ne demek?

Genellikle iş sözleşmelerinde veya bordro gibi resmi evraklarda ayni ödeme ya da nakdi ödeme şeklinde iki farklı ödeme çeşidi yaygın olarak görünür. Nakdi ödeme, para olarak verilen ödeme türüdür. Ayni ödeme ise para dışında ürün veya hizmet olarak verilen ödeme çeşididir. Örneğin çalışanın maaşı nakdi, hediye çeki ise ayni ödemedir. 

Sermaye Sirketi Nedir Nasil Kurulur (5)

Ayni Yardım bordroda nasıl gösterilir?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi, ücretin tanımını yapar. Buna göre ücret, belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve aynı şekilde değerlendirilebilen menfaatlerdir. Dolayısıyla işverenin işçiye emeği karşılığı olarak sağladığı her türlü ödeme ücret kapsamına girer, mal ya da para olması fark etmez. Bu nedenle ayni yardım da Gelir Vergisi Kanunu'na göre bir ücret olarak kabul edilir.

Ayni yardım, mal veya eşya şeklinde yapılan bir yardım olduğu için bu yardımın miktarı bordroda gösterilmeli ve vergilendirilmelidir.Ancak mal veya eşya şeklinde yapılan bu yardımın bordroda nasıl gösterileceği önemli bir konudur. Ayni yardım bordroya net ücret olarak eklenmeli ve bu yardım için yasal kesinti ve vergiler uygulanarak brütleştirilmelidir.

GÖZ ATIN: E-Bordro nedir?

Ayni yardım maaştan kesilir mi?

Ayni yardımlar, maaşın bir ekstrası olarak sağlanır ve çalışanın bordrosunda belirtilir. İşveren, aynı yardım için gelir vergisi, damga vergisi ve SGK işçi ve işveren primleri ile işsizlik sigortası primlerini öder. Genellikle işverenler, önce çalışanın maaşını tam olarak öder ve daha sonra aynı yardımı bu tutara eklerler. Bu sebeple bordroda "aynı yardım" gibi ifadeler görülebilir.

Ayni yardımlar SGK primine tabi midir?

Ayni yardımlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerine tabi değildir. Bu tür yardımlar, nakdi olmayan şekilde temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan gıda, giysi, barınma gibi yardımları kapsar. Dolayısıyla, SGK prim kesintisi bu yardımlar için geçerli değildir. Ancak işverenler veya çalışanlar tarafından yapılan ayni yardımların vergi açısından değerlendirilmesi gerekebilir. Bu durum, yardımın türüne ve sağlanma şekline göre değişiklik gösterebilir. Ayni yardımların vergisel etkileri hakkında detaylı bilgi almak için vergi danışmanlarından destek alınabilir.

Çalışanlara yapılan ayni yardımlarda gelir vergisi ödenir mi?

Çalışanlara yapılan ayni yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesine göre ücret olarak kabul edilir ve bu nedenle gelir vergisine tabidir. Kanun, ücreti, işverene bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığında verilen para, ayınlar ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlamaktadır. Bu sebeple, ayni yardımların gelir vergisi ödemesi gerekmektedir.

Ayni Yardim Nedir (2)

Ayni yardım türleri nelerdir?

Öncelikle, ayni yardımın nakit para içermediğini belirtmek önemlidir. Bu tür yardımlar, esas olarak mal veya hizmet şeklinde sağlanır. Verildiği zaman ve sebeplere göre farklı isimler alsa da genel kapsamı aynıdır. İş yerleri tarafından çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine yapılan ayni yardımlar üç ana kategoride toplanabilir:

Ayni yardım türünde ramazan yardımı nedir?

İş yerleri ve işverenler, Ramazan ayında hem çalışanlarına hem de ihtiyaç sahiplerine en sık bu tür yardımı yapar. Ramazan paketleri, çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu kolilerden oluşur. Satış sitemiz Ofix'te farklı büyüklükteki Ramazan kolilerini inceleyebilir ve güvenle satın alabilirsiniz.

Ayni yardım türünde erzak yardımı nedir?

Bayramlarda veya tatillerde yapılan, yardım kolisi veya gıda yardımı olarak da bilinen erzak yardımları, Ramazan kumanyaları ile benzer içeriktedir.

Ayni yardım türünde giysi yardımı nedir?

İşverenlerin çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine en çok sunduğu yardımlardan biri de giysi yardımıdır. Kıyafet, ayakkabı ve kaban yardımları, mevsim geçişlerinde veya özel günlerde yapılabilir.

Ayni yardımlar temelde bu şekilde sınıflandırılabilir. Elbette, kurum kültürüne ve çalışanlarla kurmak istediğiniz ilişkiye göre bu yardımları çeşitlendirebilirsiniz. Çalışanlarınızı motive etmek amacıyla çeşitli kurslara göndermek veya etkinlik biletleri vermek de ayni yardım kapsamına girer. Yılın belirli zamanlarında, bayramlarda, özel günlerde veya yoğun projeler sonrasında çalışanlarınızın kendilerini iyi hissetmeleri için bu tür yardımları sunabilirsiniz.

Ayni Yardim Nedir (2)-1

Ayni yardımın işyerleri için avantajları nelerdir?

Ayni yardımlar işyerlerinde pek çok avantaja sahiptir. Öncelikle, birlik ve beraberliği destekleyerek çalışanlar arasındaki iletişimi geliştirir. Ayni yardımlar, işverenlerin çalışanlarına verdiği bir hediye niteliğindedir ve bu, hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanların motivasyonunu artırır. Aynı zamanda kurum kültürünü olumlu yönde etkiler ve çalışanların kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirir. İşverenlerin çalışanlarına değer verdiğini ve onları önemsediğini gösteren bu yardımlar, kurum ve yönetim arasında olumlu duyguların gelişmesini sağlar. Bu durum, çalışanların işyerlerini daha çok sevmesine ve bağlılık hissetmesine neden olur. Sonuç olarak, bu artan motivasyon işletme verimliliğini de olumlu yönde etkiler.

Ayni yardım nereden alınır?

Ayni yardımda bulunmak isteyen işletme sahipleri ve ayni yardım almak isteyen çalışanlar nereye başvurulmalıdır çok merak edilen bir husustur. Ayni yardımlar nereden alınır diye bakacak olursak; yardım almak için, 

 • CİMER 
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • Belediyeler
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kızılay 
 • Ve diğer sivil toplum kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

Ayni temizlik yardımı nedir?

İhtiyaç sahiplerinin temizlik ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlardır. Yapılan sosyal inceleme sonucu ve şube kaynakları göz önünde bulundurularak tek seferlik olarak veya uygun görülen periyoda göre en fazla 1(bir) yıl için yardım sağlanabilir.

Ayni Bağış ne demek?

Ayni bağış, yardımların; eşya, hizmet ve bedelsiz kullandırma gibi seçenekler üzerinden gerçekleştirilmesidir. Türk Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği insani yardım çalışmalarına ayni bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

Ayni Yardim Nedir (1)-2

Ayni yardım ve nakdi yardım farkı nedir?

Ayni yardım ve nakdi yardım arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ayni yardım, somut mal veya hizmetlerin doğrudan verildiği bir yardım şeklidir, örneğin gıda veya sağlık hizmetleri gibi. Nakdi yardım ise, yardımın nakit olarak verildiği bir yöntemdir, alıcı bu parayı çeşitli amaçlar için kullanabilir. Ayni yardımın kullanımı belirli bir amaca yönlendirilebilirken, nakdi yardım daha geniş bir kullanım özgürlüğü sağlar. Ayni yardımlarda ürün veya hizmetin maliyeti ve tedarik süreci dikkate alınırken, nakdi yardımda miktar belirlenir ve maliyet kontrolü daha basittir. Ayni yardımın fiziksel teslimat gerektirmesi nedeniyle kullanımı daha karmaşıktır, nakdi yardım ise hızlı ve pratiktir.

Nakdi yardım nedir?

Nakdi yardım, valilik, kaymakamlık ve belediyeler tarafından yönetilen bir destek türüdür. Bu yardım, aylık düzenli geliri olmayan, sigortası bulunmayan, kira ödeyen ve kayıtlı bir mülk veya araca sahip olmayan kişilere yönelik olarak sağlanır. Bu destekle, maddi sıkıntı içinde olan veya geliri çok düşük olan bireyler, resmi kurumlar tarafından parasal olarak desteklenirler.

Ayni yardım nasıl yapılır?

Ayni yardım gerçekleştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için yapmanız gerekenler:

 • Hangi tür ayni yardım yapmak istediğinize karar verin. Gıda, giyim, tıbbi malzeme, eğitim, inşaat veya teknolojik ekipman yardımı yapabilirsiniz.
 • Hangi kuruluşa ayni yardım yapacağınıza karar verin. Örneğin, sivil toplum kuruluşları, okullar, hastaneler vb. gibi hayır kurumlarına yardım gerçekleştirebilirsiniz.
 • Kuruluşun ihtiyaçlarını öğrenin. İhtiyaçları öğrenmek için kuruluşlarla iletişim kurabilirsiniz.
 • Mal veya hizmetleri tedarik edin. Tedarik edeceğiniz mal veya hizmetlerin, kuruluşun ihtiyaçlarına uygun olması önemlidir.
 • Mal veya hizmetleri kuruluşa teslim edin. Teslimatta, mal veya hizmetlerin teslim tutanağının tutulması gerektiğini unutmayın.
 • Bağışın vergisel avantajlarını kullanın. Vergisel avantajlar için bağış makbuzlarını saklayın.

Ayni yardım vergiden nasıl düşülür?

Şirketler, çalışanlarına bayram veya özel günlerde nakdi para yerine ayni yardımda bulunabilirler. Bu yardımlar, toplu iş sözleşmeleri gereği de verilebilir. Şirket, ayni yardımlar için yaptığı harcamaları işletme gideri olarak gösterebilir ve bu harcamalar ücret bordrosuna yansıtılabilir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesi'ne göre, ayni yardımlar, ücret kapsamında değerlendirilebilir ve kurum kazancından indirilebilir. Ancak, bazı istisnalar vardır:

 • İş yeri sınırlarında verilen yemekler
 • Çalışanlara verilen yemek kartları
 • 100 metrekareye kadar olan lojman kiraları, elektrik ve su giderleri
 • Çalışanların ulaşımı için düzenlenen servisler
 • Çalışanın brüt ücretinin yüzde 15’ini aşmayan sağlık sigortası ve BES katkı payı
 • Çalışanın mesai saatlerinde giymesi gereken kıyafetler

Bu istisna durumlarında ayni yardımlar, kurum kazancından indirilemez.

Ayni Yardim Nedir (1)-1

SIK SORULAN SORULAR:

Ayni yardım devam ediyor ne demek?

Ayni yardım, doğrudan parasal olmayan bir şekilde, ürün veya hizmet olarak sağlanan yardımı ifade eder. Bu tür yardımlar, toplumsal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, aynı zamanda kurum içi birlik ve beraberlik konusunda da önemli faydalar sağlar.

Ayni giyim yardımı nedir?

Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır.

Kaynak: HABER MERKEZİ